Ta ledningen i den hållbara transformationen

Kan man som företag bidra till att vi når de globala målen för hållbar utveckling och samtidigt stärka både affärerna och sitt varumärke? Emma Järund, entreprenör, konsult och föreläsare inom hållbar utveckling, berättar hur man lyckas med detta.