Affärskunskap – ett pärlband av relevanta områden

EFL:s Susanne Arvidsson, lärare i företagsanalys och finansiering på kursen Affärskunskap, berättar i en snabbintervju varför kursen är så populär och alltid får topputvärderingar av deltagarna.

Susanne Arvidsson

EFL:s Susanne Arvidsson är ansvarig för företagsanalys och finansiering på Affärskunskapskursen

Varför tycker du att det är så roligt att utbilda deltagarna på Affärskunskapskursen?
Det är mycket inspirerande att utbilda deltagarna på Affärskunskap. Deltagarna kommer från vitt skilda organisationer och branscher, vilket betyder att de har med sig olika kompetenser som resulterar i många, vetgiriga, utmanande och konstruktiva diskussioner.

Vad är det viktigaste du vill förmedla inom dina respektive block?
Jag ansvarar för de delar som handlar om företagsanalys och finansiering. Oavsett var i en organisation du befinner dig så är det viktigt att ha en förståelse för hur man analyserar ett företags ekonomiska ställning igår, idag och i framtiden. Finansiering är ett område som många uppfattar som svårt och abstrakt och jag ser min uppgift i att ge en ökad förståelse för betydelsen av finansiering i en organisation. Efter vår finansieringsdag brukar de flesta redan ha tagit till sig termer och begrepp på ett sätt som gör dem mer säkra att gå in i denna typ av diskussioner i sin organisation.

Affärskunskap är en av de kurser som alltid får oerhört bra utvärderingar. Varför är upplägget så framgångsrikt?
Ett pärlband av relevanta områden som behövs för att förstå och utveckla en organisation och dess verksamhet. Vi går igenom allt från affärsredovisning, organisation och styrning, finansiering till marknadsföring och strategi – och kopplar detta till deltagarnas egna verksamheter. Dessutom tilltalas många av upplägget med en heldag i veckan under åtta veckor, plus en avslutning. Några av sammankomsterna äger rum på programdeltagarnas egna företag eller organisationer. Detta brukar vara ett väldigt uppskattat inslag som ger möjlighet att se hur de företagsekonomiska verktygen används på olika sätt utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.

Vem tycker du ska gå denna utbildning?
Det här är en kurs som passar i princip alla. De som behöver höja blicken för att inte riskera att fastna i sin eget område inom organisationen. Affärskunskap riktar även sig till dem som behöver en uppfräschning av sina företagskunskaper eller till dem som ännu inte gått någon företagsekonomisk utbildning.

Det roligaste ögonblicket inom utbildningen?
Svårt att välja något. Stämningen är alltid väldigt god och man ser verkligen fram emot våra torsdagsträffar.

Affärskunskap

Affärskunskap, som är en av våra mest populära utbildningar, passar dig som på ett inspirerande, intressant och tidseffektivt sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket, bli stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering. Kursen omfattar 8,5 dagar med träff en dag/vecka.

Läs mer om Affärkunskap