”Affärskunskapskursen höll rakt igenom hög kvalitet och kändes relevant i sin utformning”

Rebecka Hoolmé, HR Manager på Panduro, berättar om sina take aways från EFL:s kurs Affärskunskap. Tillsammans med övriga deltagare spenderade hon 8,5 dagar under två månader åt att förbättra sina kunskaper i företagsekonomi.

Rebecka Hoolmé, HR Manager på Panduro, har fått en större förståelse för verksamheten i sin helhet efter att ha gått EFL:s kurs Affärskunskap

Du har gått EFL:s kurs Affärskunskap. Vad tyckte du om den?

Jag uppskattade att kursen var övergripande och täckte in stora delar av ett företags processer och utmaningar.

Framför allt uppskattade jag att kursen bjöd in till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som var väldigt givande. Trots olika branscher och yrkesroller fann vi i gruppen många liknande utmaningar och hade många givande diskussioner.

Vilka är dina bästa lärdomar från kursen?

Jag tar med mig en större förståelse för verksamheten i sin helhet och hoppas med denna kunna vara ett bättre stöd för chefer och medarbetare i min nya roll.

Har kursen levt upp till dina förväntningar? 

Kursen höll rakt igenom hög kvalitet och kändes relevant i sin utformning.

Affärskunskap

Affärskunskap är en komplett ”ekonomi för icke-ekonomer”-utbildning. På 8,5 dagar lär du dig på ett intressant och inspirerande sätt de företagsekonomiska grunderna. Du utvecklar ditt affärsmannaskap, blir van att använda det ekonomiska språket, får en bättre förståelse för ekonomiska samband och blir stärkt i ditt ledarskap och strategiska planering.

Programmet innehåller allt från ekonomiska nyckeltal, affärsredovisning, företagsanalys och finansiering till marknadsföringsstrategier, organisationsmodeller och ledarskapstänk.

Nästa kursstart: 24 mars, 2022

Läs mer om Affärskunskap