Affärskunskap i fokus

Vi snackar Affärskunskapskursen med Karin Liliedahl, som efter att ha gått vidare från den redaktionella miljön till att jobba med innovation och affärsutveckling på HD-Sydsvenskan, ville förbättra sina kunskaper inom ekonomiområdet.

Karin Liliedahl på HD-Sydsvenskan

Varför valde du att gå Affärskunskap?
Jag fick tipset av en kollega som tyckte att kursen skulle passa mig perfekt. Jag jobbar numera med affärsutveckling men kommer från den redaktionella miljön och har inte pluggat ekonomi tidigare. Jag lockades av ämnesområden på kursen som jag hela tiden kommer i nära kontakt med i mitt nya uppdrag.

Berätta om kursen, vad är det bästa du fått med dig?
Kursen berör lite allt möjligt. I många fall har jag fått en bekräftelse på mitt arbetssätt. Men framför allt har kursen gett mig ett förråd att hämta information ur när det behövs.

Har kursen inneburit någon förändring i ditt yrkesliv?
Absolut. Känner mig säkrare och vet som sagt vad jag kan hämta djupare kunskap om jag behöver.

Vilka tycker du är de tre främsta argumenten för varför någon ska gå Affärskunskap?
Man får en förhöjd allmänkunskap om ämnet. Hög densitet under kursdagarna – verkligen inget slöseri med tiden! Och så förstås mycket inspirerande kursdeltagare och kursledare. Det var också intressant att besöka kursdeltagarnas arbetsplatser.

Affärskunskap

Utveckla din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning med hjälp av EFLs utbildningsprogram i affärsmannaskap. Det ingår både mjuka och hårda delar och det sker en direkt koppling till ditt företag. Du blir van att använda det ekonomiska språket, du får bättre förståelse för ekonomiska samband, du blir stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering.

Nästa kurs startar den 30 mars.

Läs mer om Affärskunskap