Omvärldsanalys inledde vårens Affärskunskap

Idag startade kursen EFL Affärskunskap med ett härligt gäng deltagare som under 8 torsdagar ska bli vana att använda det ekonomiska språket, få bättre förståelse för ekonomiska samband, samt bli stärkta i sitt ledarskap och inom strategisk planering.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Dagens tema och först ut på kursen Affärskunskap var Företaget och dess omvärld med makroekonomi, världspolitik och prisbildning. Omvärldsanalys och god förståelse för de makrofaktorer som påverkar ens organisations förutsättningar är viktiga fundament för att bedriva framgångsrik verksamet. Av just denna anledning tar första sammankomsten på EFL:s utbildning Affärskunskap avstamp i makroperspektivet.

Under totalt 8,5 heldagar kommer deltagarna att lära sig att tolka och förstå ekonomisk information, att tänka strategiskt och kreativt kring affärsutveckling, samt få grunderna i organisation och ledarskap. Som ytterligare en krydda i utbildningen läggs en del av sammankomsterna ute på deltagarnas egna företag. På så sätt ges praktiska exempel på hur de ekonomiska byggstenarna kan användas i olika sammanhang och kontexter.

Kursen Affärskunskap ges två gånger om året. Nästa omgång startar den 27 september.