”Affärskunskapskursen höll rakt igenom hög kvalitet och kändes relevant i sin utformning”

Rebecka Hoolmé, HR-chef på TePe, berättar om sina take aways från EFL:s kurs Affärskunskap. Tillsammans med övriga deltagare spenderade hon förra hösten en dag i veckan under två månader åt att förbättra sina kunskaper i företagsekonomi.

Rebecka Hoolmé, HR-chef på TePe, har fått en större förståelse för verksamheten i sin helhet efter att ha gått EFL:s kurs Affärskunskap

Berätta om din roll på TePe!
Jag började på TePe 2016 och jobbar sedan årsskiftet som HR-chef. Vi har all produktion av våra munhygienprodukter i Sverige, men våra produkter finns över hela världen.

Du har gått EFL:s kurs Affärskunskap. Vad tyckte du om den?
Jag uppskattade att kursen var övergripande och täckte in stora delar av ett företags processer och utmaningar. Framför allt uppskattade jag att kursen bjöd in till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som var väldigt givande. Trots olika branscher och yrkesroller fann vi i gruppen många liknande utmaningar och hade många givande diskussioner.

Vilka är dina bästa lärdomar från kursen?
Jag tar med mig en större förståelse för verksamheten i sin helhet och hoppas med denna kunna vara ett bättre stöd för chefer och medarbetare i min nya roll.

Har kursen levt upp till dina förväntningar? 
Kursen höll rakt igenom hög kvalitet och kändes relevant i sin utformning.

 

Affärskunskap

På kursen Affärskunskap lär dig på ett snabbt och inspirerande sätt att förstå och tala det ekonomiska språket. Under 8,5 torsdagar får du företagsekonomins byggstenar, som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang.

Programmet innehåller bl.a. kalkylering, affärsredovisning, organisation och styrning, finansiering, strategi och företagsanalys.

Nästa kursstart: 25 mars

Läs mer om Affärskunskap