”Aha-upplevelser och ny kunskap”

För att få fördjupade kunskaper inom ekonomi bestämde sig Charlotte Burtanovic, Junior Controller på läkemedelsbolaget H. Lundbeck AB, för att vid sidan av sitt arbete studera till Diplomerad Controller. Vi ställer några snabba frågor till Charlotte om hennes tankar nu när hon snart har genomgått hälften av den två år långa utbildningen.

Vad var det som gjorde att du valde att söka dig till programmet?
Efter att ha jobbat några år som ekonomiassistent och sedan fått möjlighet att inom företaget gå vidare, så kände jag att jag både ville och behövde få mer kunskap inom ekonomi. Er controllerutbildning ger både en grundkunskap och en djupare kunskap inom de ämnen man själv vill fördjupa sig i. Det kändes som det skulle passa mig perfekt. Jag har kollegor som har gått kurser hos er och de har alla varit väldigt nöjda.

Hur känns det så här långt? Vilka take aways har du tagit med dig hitintills?
Hittills lever utbildningen definitivt upp till mina förväntningar. Jag har fått en inblick i hur man sköter ett företag på många olika plan. Både genom aha-upplevelser och via helt ny kunskap.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?
Till hösten ser jag fram emot en fördjupning inom affärsstyrning. Sista terminen med ledarskap tror jag kommer att vara nyttig även om det inte i dagsläget är åt den inriktningen jag söker mig. Att förstå sin chef är alltid bra!

Berätta om din bakgrund
Jag är gymnasieekonom och har alltid haft ett intresse för ekonomi. När jag fick chansen att vikariera som ekonomiassistent på ett företag där jag jobbade i kundtjänst kände jag direkt att jag hade hamnat rätt. Sen har möjligheter dykt upp och jag jobbar idag som junior controller på H. Lundbeck AB.

Vad var det i EFL:s profil som tilltalade dig?
Tyngden i namnet och att man är knuten till Lunds universitet.

Diplomerad Controller

Diplomerad Controller är en två år lång utbildning på deltid inom ekonomi, projektledning, strategi och ledarskap. Du kombinerar studierna med ditt arbete och tränas i att mer effektivt kunna hantera ekonomisk information. Du kommer bland annat att behärska strategi, affärsstyrning, verksamhetsplanering och ledarskap. Efter genomgånget tvåårigt program erhålls titeln Diplomerad Controller.

Nästa program startar i slutet av augusti.

Läs mer om Diplomerad Controller