Alla dessa möten

Efl's medlemsdagar

I media påpekas just nu det vi väl alla har känt och tänkt ett tag – vi sitter i på tok för mycket möten. Möten av olika slag har utvecklats till att bli ett standardverktyg i snart alla organisationer och i näst intill alla situationer. Om ”Alla dessa möten” handlar EFLs medlemsdag och vi hälsar våra medlemsföretag hjärtligt välkomna den 26 mars!

Denna medlemsdag vill vi bjuda er på en workshop som liknar de vi ofta genomför bl a i vårt Executive MBA-program. Här får ni som medlemsföretag stå i fokus.

Under denna dag tänkte vi kasta oss över denna fråga för att kanske hitta skälen till varför vi har så många möten, varför de ofta känns så ineffektiva och kanske också varför de inte blir färre trots all ny teknologi.

Tanken är att det ska bli ett sätt att utnyttja allas samlades kompetens och erfarenhet, samt låta vår moderator Stein Kleppestø komma med skarpa inlägg från akademin.

Mycket dynamik och utbyte utlovas och vi tror på en givande eftermiddag där alla ska få med dig sig något tillbaka till sin organisation.

Stein Kleppesto

Faktaruta

NÄR: 26 mars kl. 13-16.30
VAR: EFL, Lund
ANMÄLAN: senast den 20 mars till
ann-mari.nilsson@efl.se