Ännu en Affärskunskapstorsdag

Idag står företagsanalys i fokus och EFL:s Gert Paulsson lotsar deltagarna genom externa nyckeltal, såsom likviditet, soliditet och räntabilitet, interna mått och nyckeltal och balanserat styrkort.