Ännu ett C-Management-program för Mercedes-Benz

Den 22 september var det uppstart för fjärde omgången av C-Management för Mercedes-Benz, ett executive ledarskapsprogram som sammanlagt löper under ett år. 12 deltagare från spridda håll i landet kommer under sammanlagt sex moduler att behandla områdena strategi, marknadsföring, ekonomi,processhantering  personalhantering och rekrytering samt ledarskap.

mats_nilssonMats Nilsson, ansvarig för utbildningen på Mercedes-Benz Global Training sammanfattar uppstarten så här:
”Att ha en återförsäljarorganisation som alltid presterar på högsta nivå är av avgörande betydelse för Mercedes-Benz. Det är viktigt att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra ledaregenskaper och kompetenser för att kunna möta de krav som våra kunder och samarbetspartners ställer på oss. C-Management, vår certifieringsutbildning för chefer, ger deltagarna verktyg för att kunna optimera sin verksamhet på både kort och lång sikt samt att varje dag ha som mål att vinna nya fans till Mercedes-Benz.”

Vill du veta mer om EFLs företagsanpassade program?
Klicka här eller kontakta Per Malmberg på 046-222 68 44 eller per.malmberg@efl.se