Att använda organisationsutveckling som konkurrensfördel

Att på bästa sätt organisera sig för uppgiften kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på dagens marknad. I en organisations effektivitet finns många konkurrensfördelar att hämta. För den som önskar vässa sina kunskaper i organisationsutveckling erbjuder EFL i höst kursen Organisation – strategi, struktur och styrning. ”Den ökade graden av komplexitet tillsammans med ökad förändringstakt i omvärlden gör att förmågan att identifiera vad som utgör relevanta problem och utmaningar är minst lika viktig som förmågan att lösa dessa”, säger EFL:s Stefan Sveningsson som leder höstens kurs.

EFL:s Stefan Sveningsson är kursansvarig

För att skapa en väl fungerande organisation krävs grundlig förståelse för verksamhetens strategi och logik. Insikter i de mekanismer som driver organisationers lärande och utveckling ger bättre förutsättningar för att skapa en gynnsam miljö för ett lyckat ledarskap. För den som vill vässa dina kunskaper i organisationsutveckling erbjuder EFL i höst kursen Organisation – strategi, struktur och styrning – en kurs uppbyggd på sammankomster en kväll i veckan under 6 veckor för att ge en stabil organisationsteoretisk bas för bättre beslutsfattande.
– Den komplexitet och de utmaningar som moderna företag och organisationer står inför ger kursen Organisation – strategi, struktur och styrning en teori- och färdighetsorienterad kunskapsbas. Kursen omfattar flera teman som exempelvis strategi, struktur, styrning, ledarskap, kultur, samt förståelse för sambanden mellan dessa områden, säger EFL:s Stefan Sveningsson som är kursansvarig. Tanken är att möjliggöra för träning av färdigheter som utvecklar förmågan att analysera komplexa förhållanden – problemidentifiera – samt ge förslag på åtgärder – problemlösning – utifrån en bred kunskapsbas. Och förhoppningsvis kommer vi att ha riktigt kul längs vägen, fortsätter Stefan.

Cathrin Cronqvist, Affärsutvecklare på EFL

Den 17 oktober är det kursstart. För den som vill satsa på färdigheter i organisationsutveckling och ledarskap erbjuder EFL i höst ett paketerbjudande bestående av kurserna Organisation – strategi, struktur och styrning (start den 17 oktober 2017) och den populära kursen EFL Ledarskap i organisationer (start den 16 januari 2017).
– Dessa kurser kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Organisationskursen ger en bred förståelse för organisationsbygge och processer medan Ledarskap i organisationer arbetar med ditt ledarskap med organisationen som bas, berättar Cathrin Cronqvist, affärsutvecklare på EFL.

Läs mer om:
Organisation – strategi, struktur och styrning
EFL Ledarskap i organisationer

Paketpris på Organisation och Ledarskap 2017-2018:

För dig som vill satsa på din utveckling inom organisation och ledarskap erbjuder vi under hösten 2017 och våren 2018 ett paketpris för kurserna:
Organisation – strategi, struktur och styrning
(start den 17 oktober 2017)
EFL Ledarskap i organisationer
(start den 16 januari 2018)

Paketpris:
SEK 51 000
(ordinarie pris SEK 55 400)
SEK 47 000 för medlemsföretag i EFL
(ordinarie pris SEK 49 000)

Priser exkl. moms.