Att bygga en organisation på värdestyrt ledarskap

Staffan Jeppsson, med 30 års erfarenhet från ledarpositioner inom IKEA och författare till boken ”Breven berättar” delade med sig av sina reflektioner på dagens Hot Spot nätverksträff. Se kommande nätverksträffar >>