Avslutning av årets Partner Mentor-Program

Idag träffas de 40 deltagarna på årets Partner Mentor-Program för avslutning och diplomutdelning. Deltagarna som kommer från Alfa Laval, Axis Communications, Baxter International Inc., CGI, E.ON och Orkla Sverige har under åtta månaders tid träffas för ett antal seminarier och för träffar med den mentor/adept som de har matchats ihop med. Allt under ledning av EFL:s processledare Emma Järund.

Avslutningen av årets program bestod bland annat av ett spännande seminarium med Thomas Kalling, strategiforskare och professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Seminariet handlade om vad en strategi egentligen är och vad det är som skiljer en dålig strategi från en bra. Det diskuterades fallgropar, dilemman, hinder och barriärer, men kanske viktigast av allt – möjligheter.

PartnerMentor-Programmet är ett program där deltagarna får chansen att:
🎓 utbyta erfarenheter mellan företag och roller
🎓 testa, utmana och reflektera på ett strukturerat sätt
🎓 utvecklas genom coachning och rådgivning

Tycker du att detta låter spännande för dig och ditt företag? Läs mer om våra skräddarsydda utbildningar för företag här eller kontakta oss så berättar vi mer.