Avslutning för EFL:s Styrelseprogram

I strålande majsolsken diplomerades deltagarna på EFL:s Styrelseprogram på Grand Hotel i Lund. Diplomeringen var den 23 i ordningen sedan programmet vid millenieskiftet såg dagens ljus för första gången. Deltagarna tar nu klivet in i ett alumninätverk bestående av närmare 500 personer.

Under 11 dagar fördelat på 8 sammankomster har deltagarna på EFL:s Styrelseprogram sedan i oktober sammanstrålat för att utveckla sina kunskaper i framgångsrikt styrelsearbete. EFL:s Styrelseprogram är ett av landets mest välrenommérade och omfattande. Utifrån juridik, ledarskap och strategi belyses relevanta teman och frågeställningar under programmet.Deltagarutvärderingarna vittnar om att programmet är onekligen är mycket uppskattat. Även detta år fick programmet ett snittbetyg en bra bit över 9 på en tiogradig skala.

Under avslutningsdagen redogjorde deltagarna för sina respektive styrelsemanifest, dvs. en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna de tar med sig från programmet för utveckla sitt styrelsearbete. Därefter väntade middag under festliga former på Grand Hotel i Lund.
Deltagarna tar nu klivet in i ett alumninätverk bestående av närmare 500 personer som regelbundet träffas för att underhålla såväl nätverk som styrelsekunskaper.

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet ger dig både formell kunskap och större insikt i hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Efter 11 dagar fördelade på 8 tillfällen under 8 månader har du fått både bredd och djup, samt rejält stärkt din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är det enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Nästa programstart: 19 oktober

Läs mer om Styrelseprogrammet >>