Avslutning för Region Skånes Mentorprogram

Under bar himmel ägde avslutningen och diplomutdelningen rum för de 54 adepter och mentorer på Region Skånes Mentorprogram i EFL:s regi. Under sju månader har de arbetat med att utveckla sitt ledarskap genom att förstärka och fylla på sina kunskaper, samt agera bollplank för varandra.

Mentorer och adepter på Region Skånes Mentorprogram i EFL:s regi

Region Skånes Mentorprogram har syftat till att få deltagarna att växa och stärka sig i sin ledarroll. Under 7 månader har mentorer och adepter utbytt erfarenheter och kunskap, samt agerat boll plank för varandra. Programmet har även innehållit en seminarieserie kring ledarskap, psykologisk trygghet och tillit i organisationer, situationsanpassat ledarskap, att vara hållbar som chef och strategiskt tänkande med syfte att få deltagarna att växa och stärka sig i sin ledarroll. Teorier, verktyg och modeller har blandats med diskussioner och utrymme för reflektion.

EFL har haft förmånen att i många år leverera Region Skånes Mentorprogram. Enligt beprövat framgångsrikt koncept bygger programmet på en snitslad bana där mentorer och adepter får hjälp att få hävstång i sin relation och sina utvecklande processer samtidigt som en del påfyllnad av kunskap och inspiration sker tillsammans med övriga mentorer och adepter i programmet.

Läs mer om EFL:s skräddarsydda utbildningar

EFL Skräddarsytt

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar.

Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Vår styrka ligger i att tillsammans med våra kunder bygga akademiskt grundade kunskaper förenad med praktiska insikter och omedelbara verktyg.

Se några exempel på skräddarsydda insatser i EFL:s regi