Avslutning och diplomering för Region Skånes Verksamhetschefsprogram

Efter sju månader tillsammans var det dags för avslutande sammankomst och diplomering för de 16 verksamhetschefer som genomfört Region Skånes Verksamhetschefsprogram i EFL:s regi. Med sammankomster i form av tredagars-internat ungefär en gång per månad har programdeltagarna fått ytterligare verktyg i syfte att stärka dem i sina respektive roller som verksamhetschefer i Region Skåne.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sjukvården står inför växande utmaningar som ställer nya krav på verksamheten i termer av en åldrande befolkning, nya tekniska lösningar och medicinska metoder, en ökad konkurrens – men kanske främst av att verksamheten har begränsade resurser i kombination med ett allt mer komplicerat uppdrag.
– Med Verksamhetschefsprogrammet har vår ambition varit att ge Region Skånes verksamhetschefer möjlighet att stärka sin kompetens i sina roller, exempelvis inom tillitsbaserad styrning, målformulering, i att leda innovation och frågor om framtida utmaningar, samt ledarskap, kultur och värderingar, säger EFL:s programchef Ola Mattisson.

Ola Mattisson berättar att programmet även har givit engagerade deltagare en möjlighet till erfarenhetsutbyte och nya kunskaper inom skilda områden.
– Vi har arbetat utifrån att öka verksamhetschefernas förmåga att prioritera och fatta beslut samt kommunicera utifrån ett helhetsperspektiv så att mål och överenskomna resultat uppnås.

Programmet som startade i september 2018 och som avslutades förra veckan har arbetat med ett koncept där mjukare bitar som ledarskap och självkännedom varvats med omvärldsanalys, strategi, performance management och ledningsgruppsarbete.

Katharina Brugge, ledarstrateg, koncernstab HR på Region Skåne, som var med under framtagande av programmet, säger så här:
– Det har varit ett väldigt givande, utvecklande och bra samarbete när det gäller framtagandet av upplägget för programmet och dess innehåll, berättar Katharina Brugge. EFL har varit väldigt lyhörda för våra och deltagarnas behov och önskemål, och vi har haft en löpande dialog under programmets gång.

Läs mer om EFL:s skräddarsydda utbildningar

Saerun Jonsdottir om programmet

Saerun Jonsdottir, Verksamhetschef Palliativ vård och ASIH för västra Skåne på Region Skåne, var en av de 18 deltagarna. Så här säger hon om programmet:

Vad är ditt helhetsomdöme om programmet:
Väl sammansatt program som varit både inspirerande och utvecklande där olika perspektiv kopplat till uppdrag har blivit belysta. Ämnena har varit väldigt intressanta med en koppling till verksamheten där vi deltagare har kunnat byta erfarenheter med varandra, trots olika bakgrund och verksamheter har vi haft beröringspunkter som berikat. Oerhört stimulerande att få ta del av mycket kunskap av kompetenta och trevliga föreläsare tillsammans med kollegor från olika håll i Skåne.

Vad tycker du om EFL som leverantör:
Mycket hög leverans på i stort sett alla föreläsare som varit engagerade, kompetenta, inspirerande och väckt nyfikenhet. 

Vilka är dina bästa take aways:
– PreMortem istället för Djävulens advokat
– Tilläggen med ER till SMARTER då det i vårdsammanhang även bör finnas indikatorer och målnivåer
– ”Ledningsgruppskartan”

Tycker du att du har fått med dig konkreta lärdomar att ta med dig tillbaka till din roll:
Ja! Det har varit roligt att få konkreta exempel på hur teori tillämpas ”på riktigt” och balansen mellan teori och praktik har varit bra.