Avslutning för Sparbanken Skånes ledarskapsprogram

Efter ett år med 36 utvecklande dagar för 60 av Sparbanken Skånes chefer avslutades idag det företagsanpassade ledarskapsprogrammet.

Under de senaste 12 månaderna har Sparbanken Skånes chefer utvecklat sina ledarskapskompetenser. Utbildningen är ett led i att bygga en stark företagskultur med ett ledarskap som bygger på förtroende, fokus och gemensamma värderingar.

Utbildningen har innehållit moduler såsom coachande ledarskap, leda och styra värderingar, tydlig kommunikation, leda i förändring, teamutveckling i högpresterande team, samt svåra samtal och konflikthantering.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar