Bättra på dina styrelsekunskaper!

På 11 dagar lär du dig om styrelsens legala ansvar, styrelseordförandens roll, utvärdering av styrelsearbete, att skapa effektivt styrelsearbete, att tolka och behandla ekonomisk information m.m. EFL:s Styrelseprogram startar den 15 oktober.