”Det är 16 månader kvar, men så här långt har mina högt ställda förväntningar uppfyllts”

Björn Niklasson, Distriktschef på Midroc Construction, delar med sig av sina tankar efter de första månaderna på det 18 månader långa ledarskaps- och managementprogrammet Executive MBA. Nu senast har deltagarna träffats för ett tre dagar långt ledarskapsinternat.

”Programmet attraherar många ytterst kompetenta individer från alla möjliga branscher”, säger Björn Niklasson, Distriktschef på Midroc Construction, som är en av deltagarna på Executive MBA som startade i september

Hej Björn! Vad är din bild av EFL:s Executive MBA, så här drygt 2 månader in i programmet?
Det är tydligt att detta är ett etablerat program i den meningen att innehållet är väl avvägt och planerat, men det märks också genom att programmet attraherar många ytterst kompetenta individer från alla möjliga branscher. Jag är helt övertygad om att nätverket som skapas här kommer att finnas kvar långt efter att kursen är slutförd p.g.a. av engagemanget och erfarenhetsutbytet som sker mellan deltagarna. Upplägget med tre dagars-internat i en trevlig miljö bidrar givetvis till att hålla ett bra fokus på lärandet och supportera just relationsbyggandet inom gruppen.

Den akademiska nivån är hög men till skillnad från rena universitetsutbildningar, som min egen civilingenjörsutbildning, har denna en djupare förankring i näringslivet. Utbildningen är förankrad, utvecklad och förbättrad genom 18 tidigare näringslivsgrupper vilket givetvis avspeglar sig i både föreläsningar och workshops. Deltagarnas arbetsgivare/företag spelar en central roll i utbildningen. Nästan varje modul fokuserar lite extra på ett av ”deltagarföretagen”. Detta är en unik möjlighet för deltagarna att få insikter på detaljnivå från andra branscher men givetvis också för det aktuella företaget att få input på verksamheten som de kan ta vidare och analysera på hemmaplan.

Det är 16 månader kvar men så här långt har mina högt ställda förväntningar uppfyllts.

Ni har nyligen haft ett ledarskapsinternat. Berätta!
Ledarskapsmodulen var den första modulen efter ”the Micro-bachelor” och således andra sammankomsten för Executive MBA Class of 2019-gänget. I somras fick vi tre böcker om ledarskap som låg till grund för den teoretiska förankringen av denna modul – ledarskapslitteratur som på tre dagar skulle diskuteras i grupper och appliceras i deltagarnas vardag. Varje deltagare skulle också innan modulen skriva några sidor om vad ledarskap betyder för dom själva, samt ett exempel på en utmanande upplevd situation på temat.

Hela upplägget med utbildningen bygger på just detta.  Att kombinera i förväg inlästa teorier, presenterade av ytterst kompetenta lärare i ämnet, med diskussioner om deltagarnas erfarenheter samt skriftliga inlämningsuppgifter. De omfattande förberedelserna bidrar givetvis till att själva internaten kan gå djupare ner i diskussioner och teorier och därmed bli mer kvalitativa än om deltagarna inte varit så pålästa.

Utöver teorier och diskussioner om; ledarskap i förändring, ledarskap i komplexa organisationer, ledarskap och kommunikation, reflekterande ledarskap, karismatiskt ledarskap, managing, ledarskap i praktiken, egna erfarenheter mm. genomfördes under denna modul en omfattande praktisk övning som jag tror ingen av deltagarna kommer att glömma i första taget. Den var ett bra exempel på hur svårt och komplext ledarskap och kommunikation är i praktiken, dock vill jag inte avslöja några detaljer i detta som Executive MBA Class of 2020 kan ha nytta av : )

Executive MBA Class of 2019 in action

Vilka lärdomar tar du med dig?
Ledarskap är komplext. Ledarskap är inte lösningen på allt men ytterst viktigt. Att det är viktigt att reflektera kring ledarskap och ifrågasätta den glorifierande synen på ledarskap i en allt mer föränderlig värld.

Något som du har direkt nytta av i din yrkesroll?
Jag har fått fler teorier och verktyg kring ledarskap generellt, samt stärkt min egen tro på att en kompetent och sammansvetsad grupp skapar de största värdena inom organisationer.

Vad är ditt råd till nya deltagare som funderar på att börja Executive MBA-programmet?
Har du engagemanget och får möjlighet att gå programmet så ta chansen. Det kommer kräva mycket tid, men det går att pussla ihop. Se det som en viktig investering i din egen kompetens och ditt företags utveckling. Då utbildningen inte bara bygger på struktur och innehåll utan även på att deltagarna delar med sig och inspirerar varandra är din output mångfalt större än din input.

Jag är helt övertygad om att Executive MBA-utbildningen på EFL kommer att göra mig till en bättre ledare och höja nivån på affärsmannaskapet hos mig själv och min arbetsgivare, Midroc.

Läs mer om Executive MBA