Boktips!

Vi intervjuar EFL:s Jon Bertilsson, en av författarna till helt färska boken Brand Theories: Perspectives on brands and branding. 

Jon Bertilsson är forskare och uppskattad lärare på EFL

Hej Jon! Berätta, vad handlar boken Brand Theories: Perspectives on brands and branding om?
Boken, som är skriven på engelska och publiceras av Studentlitteratur,  avhandlar olika teorier om varumärken och varumärkning, och deras betydelse för företag, konsumenter och samhälle. Boken behandlar ovanstående ämne utifrån tre huvudperspektiv: Ett strategiskt management perspektiv, ett konsumentperspektiv och ett kritiskt samhällsperspektiv. Boken är en antologi, vilket innebär att vi bjudit in ett antal experter/forskare för att skriva ett kapitel om sitt huvudområde. Teman som behandlas är: varumärkesorientering, varumärkesidentitet och image, varumärkesvärde, varumärkeslojalitet, ”Cultural branding”, varumärkesstrategi från ett stakeholder-perspektiv, varumärken och konsumentköpbeslut, konsumenters varumärkesrelationer, varumärken och konsumenters identitetsskapande, varumärkesgemenskaper (brand communities), varumärkessamproduktion, en praktikers perspektiv på varumärkesbyggande och varumärkesvärde, galenskapen hos strategisk varumärkesbyggande samt varumärken som våld.

Varför är detta ett viktigt ämne?
Varumärken hävdas skapa stora värden för företag och konsumenter, och har på senare tid spridit sig till  samhället i stort. Varumärken har utvecklats till ett begrepp och fenomen som nästan alla måste förhålla sig till idag, på ett eller annat sätt. Varumärken har blivit en del av det vardagliga pratet. Därför behövs en bok som behandlar varumärken och varumärkning på ett stringent och djupt sätt, och som framlägger förklaringar på hur detta fenomen faktiskt fungerar. Hur genererar egentligen varumärken pengar till organisationer? Varför och på vilket sätt använder konsumenter varumärken för att skapa sig en identitet, image eller för att skapa gemenskap?

Hur skiljer sig er bok från andra böcker på samma tema?
Vår bok är unik eftersom den erbjuder flera (tre) olika perspektiv på varumärken och varumärkning, vilket gör att läsaren kan analysera varumärkesfenomen från flera olika vinklar samtidigt. Boken uppmuntrar på så sätt till ett mer reflekterat och nyanserat förhållningssätt till varumärken och varumärkning, vilket du sällan får av traditionella böcker i strategiskt varumärkesbyggande. Vår bok drar alltså nytta av teorier från flera olika discipliner inom samhällsvetenskap och företagsekonomi för att ge en så rik förståelse av varumärken som möjligt. Sociologi, antropologi, psykologi, och kulturteori, förenas här med mer klassiska teorier inom ekonomiområdet för att belysa olika aspekter av varumärken och varumärkning.

Vilka take aways vill ni att läsarna får med sig?
Det är svårt att sammanfatta eftersom boken behandlar så många olika intressanta teman. Men om jag skulle rekommendera en läsare att titta närmre på ett mindre antal kapitel så skulle jag be dem läsa kapitlet om varumärkesvärde, om ”cultural branding,  om galenskapen i ”brand management” samt kapitlet som talar om varumärken som våld.

Om författarna

Jon Bertilsson är forskare och uppskattad lärare på EFL. Jon forskar om förfining av vardagskonsumtion samt om varumärkesorientering i offentlig sektor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Veronika Tarnovskaya forskar om ”corporate branding” och marknadsföringsstrategi vid Ekonomihögskolan i Lund.