Boktips!

EFL_MRS_C_Stefan_Sveningsson_1126_300x400pxRykande färsk är boken När ledarskapet krackelerar, som ”skildrar ledarskapsförsök i praktiken och den bökiga verklig­heten snarare än ledarskapsfantasier i en perfekt värld”, berättar EFL-medarbetaren och en av bokens författare Stefan Sveningsson. 

Att utöva ledarskap är ofta svårt. Inte sällan krackelerar eller kull­kastas försök att leva upp till tjusiga ledarskapsideal. Även om chefer gärna vill se sig som ledare med ambitioner att åstadkomma allt möjligt strategiskt och visionärt så är medarbetare inte alltid lyhörda och mottagliga. Krav på god administration dominerar chefsarbete. Genom att lägga fokus på ledarskap som en process med tänkbara krackeleringspunkter ger boken en mer realistisk bild av ledarskapsförsök. Detta stimulerar ett genomtänkt chefsarbete och ledarskapsförsök som inte bara slutar med magplask.

Boken vänder sig till alla som vill förstå mera om ledarskapsprocesser i både teori och praktik. Den som tvivlar på allt för enkla ledarskaps­recept hittar bättre stöd och analysverktyg i sitt ledande i moderna organisationer. De som inte tvivlar finner kanske skäl att tänka om.

Författare är EFL-medarbetarna Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson och Robert Wenglén.