Competing with business analytics

Ett av de hetaste områdena just nu

Vi lever i en värld där modern informationsteknologi ger oss tillgång till en enorm mängd affärsdata. Detta ger oss möjligheter som vi för några år sedan bara kunde drömma om. Utmaningen för många är att använda denna data på rätt sätt för att skapa insikter och konkurrensfördelar för att optimera affärsmöjligheterna på bästa sätt. Om detta handlar EFLs ”Competing with Business Analytics” som startar den 27 november.

Competing with business analytics är kanske ett av de hetaste områdena just nu, där mängder av författare engagerar sig. Vill du också lära dig mer om hur du på ditt företag kan använda era affärsdata för att maximera affärsmöjligheterna? Den 27 november startar ”Competing with Business Analytics”, där du under sammanlagt tre dagar får verktygen för hur du använder data för att skapa värdefulla insikter om din verksamhet. Det spelar ingen roll om du representerar ett globalt eller lokalt företag – lättillgänglig marknadsdata skapar fantastiska affärsmöjligheter.