”CFM har gett en ökad förståelse för hur olika parametrar hänger samman och påverkar företagets värde”

Tre dagar med Corporate Financial Management på Executive MBA. Vilka var lärdomarna och den direkta nyttan? Vi kontaktade Pernilla Henriksson, Products Director på Safegate International AB och en av de 24 deltagarna på programmet, för att få lyssna av hennes upplevelser.

EFL_MRS_C_Pernilla_Henriksson_1178_470x435px

Pernilla Henriksson, Products Director på Safegate International AB

Vad är ditt intryck av internatet om Corporate financial management (CFM)?
Corporate Finance-modulen tar upp ämnen som ligger en bit ifrån det jag till vardags arbetar med, så mycket var nytt för mig. Jag tycker att det var spännande att få en ökad insikt och kunskap i de olika verktygen som finns till hands för att göra värdering av bolag. Något jag uppskattar mycket är då vi har besök av externa föreläsare. Magnus Kenneby från Sequent Invest besökte under CFM och berättade om hur de som EQT-bolag arbetar och vilka instrument de använder sig av vid värdering av bolag. Sedan är det alltid lika inspirerande då internationellt meriterade forskare som Lars Oxelheim gästspelar. Under Corporate financial management initierade han en intressant, eller rent av livlig diskussion rörande corporate governance och value creation.

Vilka är dina största lärdomar från Corporate financial management-internatet?
En av de bestående lärdomarna är just förståelsen för att teoretisk räkneövning och analys avseende företags värde är en sak, men att det marknadsmässiga värdet vid en faktisk försäljning mest troligt blir något helt annat. Jag tar framför allt med mig lärdomar om hur lönsamhet och tillväxt hänger ihop med företagets värde och att man behöver ha både en kvalitativ som kvantitativ förståelse.

Fick du med dig något som du känner att du direkt har nytta av i din yrkesroll?
Under Executive MBA-programmet har jag hela tiden fått med mig lärdomar och kunskaper som jag haft direkt nytta av i min yrkesroll och CFM är inget undantag. Genom CFM har jag fått med mig en ökad förståelse för vad som är värdeskapande för det företag jag arbetar för. Safegate har dessutom förvärvat fyra bolag de senaste åtta åren och genom CFM har jag fått en ökad förståelse för hur dessa företag värderats, men framför allt ett språk som möjliggör för mig att kunna diskutera detta. Framgent skulle det vara mycket spännande att kunna ta en mer aktiv roll i samband med kommande förvärv.

Vad hoppas du att få ut av Executive MBA?
Förutom en djupare kunskap för de ämnena som ingår i våra olika moduler, så sker den stora förändringen på det personliga planet redan från modul ett. Jag får hela tiden med mig verktyg och nya perspektiv som gör att jag utvecklas såväl i min roll på företaget, som i mitt strategiska ledarskap. Sen ska jag inte sticka under stol med att det är en ynnest att få lära känna 23 drivna, begåvade, roliga och ödmjuka personer på det sätt som man gör när man regelbundet arbetar och bor tillsammans på MIL-gårdarna. De är och kommer att utgöra en betydelsefull del av mitt nätverk.

Executive MBA startar nästa gång den 14 september. Läs mer om programmet på www.executivemba.se

 

 

NÅGRA SNABBA

Om 10 år arbetar jag…?
Om 10 år har jag arbetat med general management (gärna i rollen som VD) ett tag och känner mig bekväm i den rollen. Något jag på sikt skulle tycka vara mycket stimulerande är att bidra till utvecklingen av nya företag, genom exempelvis styrelseuppdrag.

Boktips?
Jag är en riktig periodare när det gäller böcker och plöjer många skönlitterära böcker under semestrarna. Däremot klarar jag inte av att läsa samtidigt som jag arbetar, då det är så svårt att lägga ifrån sig en riktigt bra bok på kvällarna… Just nu ligger ”Gryning över Kalahari” samt ”Skymningssång över Kalahari” på sängbordet i väntan på sommarledigheten.

Favorit-app?
Hemnet är min absoluta favorit-app, jag kan bara inte sluta kolla schysta hus och lägenheter.