”Det finns inga färdiga recept att tillgå på vad det innebär att vara en god ledare”

Robert Gilengren Wassberg, Strategisk IT-säljare, var en av deltagarna på EFL Ledarskap i organisationer i våras. Vad är hans omdöme så här några månader i efterhand? Och vilka är hans bästa take aways?

Robert Gilengren Wassberg, Strategisk IT-säljare, var en av deltagarna på EFL Ledarskap i organisationer i våras

Robert Gilengren Wassberg har en 20-årig IT-bakgrund i bagaget. Han började som supporttekniker, blev konsult, projektledare och är nu specialistsäljare av IT-tjänster. Efter att under en längre tid ha känt ett sug efter att utvecklas inom ledarskap, valde han i våras att gå ledarskapsutbildningen EFL Ledarskap i organisationer.
– Jag har länge velat utveckla mina färdigheter inom ledarskap, och framförallt att skaffa mig en formell utbildning. På senare år i min yrkeskarriär har jag gått allt mer mot att jobba med ledarskap och strategi. Dessutom har diskussionerna med mina kunder blivit allt mer strategiska. När jag kollade på EFL Ledarskap i organisationer kände jag att utbildningen kunde bidra till att utveckla mig och de utmaningar jag möter i vardagen. Dessutom går utbildningen även ner på djupet i den riktningen jag känner att jag vill utvecklas.

Precis som alla EFL:s utbildningar vänder sig EFL Ledarskap i organisationer till yrkesverksamma och ger en mix av nya lärdomar och konkreta verktyg. Något som var viktigt för Robert i hans val av utbildning.
– Det som gjorde att jag valde just denna ledarskapsutbildning var att den var riktad mot näringslivet. Dessutom omfattande den både ledarskap, projektledning och strategi. Upplägget var en bra kombination av teori och praktik, vilket är det inlärningssätt som passar mig bäst. Att vi alla i gruppen hade med oss olika erfarenheter möjliggjorde väldigt intressanta diskussioner och insikter genom allas yrkesmässiga reflektioner.

Deltagarna på utbildningen träffas vanligtvis en kväll i veckan med start i januari och avslutning i början av sommaren.
– Det var ett ganska högt tempo, men fungerade bra att kombinera med arbetet. Upplägget var varierat med allt från teorier och modeller till fördjupningsarbeten, diskussioner och casearbeten, som till exempel ledarskap inom Apple eller Ricardo Semler. Gruppdiskussionerna i rapportskrivandet har gett mig enormt mycket insikt och även diskussionerna på lektionerna. Även fallstudierna har gett mig en hel del tankeställare om vilken typ av ledare jag skulle vilja vara.

Robert menar att han kom in med relativt höga förväntningar på utbildningen, men att den trots detta levt upp till dessa – och i många fall till och med överträffat förväntningarna. Utbildningen har gett såväl kunskap på djupet som lärdomar han har direkt nytta av i ditt dagliga arbete.
– Ja, tveklöst är det så! Efter kursen känner jag mig mer trygg med att lyfta blicken från detaljerna och fokusera mer på helheten. Detta inkluderar förståelsen för kundens verksamhet och utmaningar; inte minst ur ett ledarskapsperspektiv för medarbetarna. Det är först med ett helikopterperspektiv som man kan prata strategi och verksamhetsnytta.

Tre utvalda lärdomar:

Robert delar med sig av tre utvalda lärdomar från EFL Ledarskap i organisationer:

”Det finns inga färdiga recept att tillgå på vad det innebär att vara en god ledare.”

”Det är skillnad mellan att vara chef och ha underställda, respektive att vara ledare och ha efterföljare. Bara för att man har en chefsroll innebär det inte att man är en ledare.”

”Det är oerhört viktigt att få medarbetare att känna sig delaktiga. Bl.a. visar forskning att engagerade medarbetare leder till högre lönsamhet.”

EFL Ledarskap i organisationer

EFL Ledarskap i organisationer utvecklar dig som strateg, chef och ledare. Du skaffar dig inte bara nya verktyg i ditt ledarskap, utan också kunskaper om ledarskapets betydelse i organisationers olika utvecklingsfaser. Du stärker din förmåga att sätta ditt ledarskap i ett sammanhang, tränar din förmåga att göra strategiska analyser och att organisera rätt för uppgiften.

Utbildningen omfattar 20 veckor med sammankomst vanligtvis en kväll per vecka och inleds med ett 2 heldagars ledarskapsinternat.

Nästa programstart: 22 januari

Läs mer