”Det gäller att fokusera på rätt saker och att se det som behöver ses”

Att vara chef högre upp i organisationen kräver förmågan att se en bredare bild och släppa lite på de dagliga detaljerna. Detta är en av Mikael Johanssons reflektioner, Vice President Sales Europe Truck&Bus på Haldex, efter det första internatet på Executive MBA – Class of 2016.

Mikael Johansson på Haldex är en gammal bekant på EFL. Han har tidigare gått Diplomerad Marknadsekonom och nu börjat på Executive MBA. Efter startinternatet, den så kallade Micro-Bachelorn, är Mikael ”väldigt fascinerad över de olika verksamhetsområdena som representeras i gruppen och säker på att det kommer bli väldigt givande för alla, oavsett vilken verksamhet man kommer från”.

Mikael Johansson Haldex
Mikael Johansson, Vice President Sales Europe Truck&Bus på Haldex

Mikael har tillsammans med de andra 23 deltagarna tillbringat fyra dagar på internat, där fokus har varit att introduceras i Executive MBAs nytänkande pedagogik, samt skapa en gemensam kunskapsbas och helhetssyn på företagande och ledarskap. Stor vikt har också lagts på att stärka gruppens dynamik för att bidra till en lärande miljö. Det har varit ett högt tempo och många intressanta diskussioner och reflektioner.
– En riktig ögonöppnare var diskussionen om ”Att se hela bilden”, säger Mikael. Även om man vet detta och har hört det förut, så är det så otroligt viktigt. Att leda högre upp i en organisation kräver förmågan att se en bredare bild och att släppa lite på de dagliga detaljerna. Det gäller att fokusera på rätt saker och att verkligen se det som behöver ses.

Executive MBA
Executive MBA – Class of 2016

Deltagarna har 18 lärorika månader framför sig, som kommer att ge dem en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Redan efter de första dagarna kan Mikael konstatera att han fått ny kunskap, som han direkt har användning för i sin företagsroll.
– Förutom att företagssimuleringen skapar en bra helhetssyn på företagande, så fick jag också anledning att reflektera över mitt ledarskap, berättar Mikael. Ett konkret verktyg för detta är Mintzbergs “model of managing”, som jag direkt kan applicera på min egen situation genom en djupare förståelse för ledarskapets olika delar och utmaningar.

TVÅ SNABBA FRÅGOR

Vad är ditt mål med Executive MBA?
Mitt mål med denna utbildning är att få fördjupade kunskaper och erfarenheter som gör mig bättre redo att ta mig an de utmaningar som ligger framför mig. Att jag sedan får träffa nya människor med andra perspektiv är kanske inte ett mål men ett stort plus.

Vad gör du när du är ledig?
Min fritid spenderar jag mycket tillsammans med min familj. Vi delar ett stort fotbollsintresse och eftersom både vår dotter och vår son spelar, så blir det mycket fotboll på kvällar och helger. Utöver detta så tycker jag mycket om att laga mat och håller även igång med löpning, cykling och innebandy.

Nästa Executive MBA startar den 15 september 2015. Läs mer om Executive MBA