Det som följs upp blir gjort!

Gå EFL:s tredagarskurs i Performance Management om hur man framgångsrikt styr och följer upp prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av organisationer och individer. Kursdatum: 11, 19 och 20 maj.