Digitaliseringens ”vad” och ”hur”

Hur kan ert företag utnyttja digitaliseringen för att skapa fördelar i konkurrensen?

Digitalisering är inte längre ett avgränsat fenomen som en begränsad skara uppehåller sig vid, fenomenet har numera en betydelse för i princip alla verksamheter och för många olika typer av befattningar. Genom EFLs utbildning Digitaliseringens vad och hur får du kunskaperna för att ”plocka ned” digitaliseringens potential i mer konkreta termer till din egen verksamhet. Information som kan visa sig ovärderlig.

Spotify, Uber, AirBnB är företag som via digital teknik kunnat utmana och förändra sina branscher – med omfattande genomslag och snabbhet. Apple ritade om kartan för mobiltelefoner med en enda produkt – varefter Nokia, världens då största mobiltelefontillverkare i stort sett försvann från marknaden. De flesta experter är idag överens om att alla företag oavsett bransch kommer att möta förändringar drivna av digitalisering – och den stora utmaningen är hur företag och dess ledare ska möta förändringarna. Vi studerar ämnet med utgångspunkt ur ett globalt perspektiv för att sedan sätta det i en lokal kontext – där vi tittar på din verksamhets förutsättningar.

Från globalt till lokalt

Ambitionen med kursen är att ge deltagarna insikt i hur digitalisering påverkar från såväl ett globalt som till ett lokalt perspektiv.

Centrala frågeställningar:

  • Vad innebär digitalisering från olika aktörers perspektiv?
  • Hur påverkar digitaliseringen affärsmodellen?
  • Går det att förutspå vilka branscher som blir särskilt utsatta för omvälvande förändringar?
  • Digitalisering – så mycket mer än automation!
  • Finns det entydiga svar på hur vi bör agera? Vilka tumregler kan vi jobba med?
  • Vad kan vi lära av de goda exemplen och vad kan vi lära av de avskräckande exemplen?
  • Vad är det som teorierna ”long tail” och ”disruptive technologies” försöker att berätta?
  • Hur kan ditt företag finna era möjligheter att vinna på digitaliseringen?

Denna kurs ska inte betraktas som en kurs i affärsstrategi – ni förstår era egna affärer bäst – här ges istället insikter och praktiska verktyg för digitalisering, som ni sedan kan förvalta lokalt och bygga in i er affärsstrategi.

Från makro till mikro

Utbildningens tre dagar kommer ha varsitt huvudtema:
Dag 1 – ”Makro” – Digitalisering som begrepp
Dag 2 – ”IT-mognad” – Ramverk för att förstå IT-mognad, vilket är centralt för att förstå hur väl er verksamhet är länkad till digitaliseringen
Dag 3 – ”Mikro” – Verktyg för att förstå affärsprocesser och hur digitalisering kan byggas in i era affärsprocesser

Dag 1 sätter således in digitalisering i ett större sammanhang, medan dag 2 och 3 blir mer ”verktygsorienterade” och mer direkt adresserar era respektive verksamheter. Dagarna byggs upp med EFLs beprövade pedagogik bestående av en kombination av föreläsningar och diskussioner.

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som redan är engagerad i digitaliseringsinitiativ som till dig som är allmänt nyfiken på fenomenet och som alltmer insett att du och din organisation behöver förhålla er mer aktivt till digitalisering. Du erhåller insikter och praktiska verktyg för digitalisering, som du och din organisation sedan kan förvalta lokalt och bygga in i er affärsstrategi.

EFLs lärare

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med vår unika koppling till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din och ditt företags utveckling. På utbildningen möter du EFL-medarbetarna Bo Andersson och Paul Pierce, med stark forskningsbas och praktisk erfarenhet inom områden såsom mobila system, affärsmodeller, affärssystem, digitala betalningsmetoder, processmodeller.

Deras grundsyn är att informationssystem är en nyckelkomponent som kan skapa såväl framgång som motgång i det moderna affärslandskapet. Denna grundsyn är etablerad utifrån deras yrkeserfarenheter från egna bolag och senare förstärkt via forskning.

Det är dessutom deras övertygelse att utan förståelse för användningen och effekterna av informationssystem och digitalisering kommer ansvariga i både såväl privata företag som i offentliga verksamheter få uppenbara problem att navigera i dagens alltmer digitaliserade och datorstödda miljö. På samma sätt kan en utvecklad digitaliseringsstrategi ger ovärderliga fördelar för er verksamhet.

 

Datum

30 november
12 december
13 december

Kontakt, anmälan och pris

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px
För frågor om utbildningen
Per Malmberg, affärsutvecklare EFL
0722-18 84 41
per.malmberg@efl.se

Anmälan
Anmäl dig till per.malmberg@efl.se senast 5 oktober 2016. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Allmänna villkor:
efl.se/anmalan/allmanna-villkor

Pris
SEK 18 900 ex moms (SEK 17 500 ex moms för medlemsföretag). Vid samtidig bokning av två eller fler deltagare från samma organisation gäller SEK 16 900 ex moms/deltagare respektive SEK 15 500 ex moms/deltagare för medlemsföretag.

Utbildningen kan även genomföras i en verksamhetsanpassad form
Bygg ett helt anpassat upplägg utefter era egna behov och önskade omfattning!