EFL bidrar med inspiration till Sveriges Muséers Vårmöte!

Under de senaste åren har EFL i stigande takt ökat sina avtryck i kultursektorn. Den 17-19 april är det dags för  Sveriges Muséers årliga Vårmöte och vi ser fram emot att få bidra med fyra stycken inspirerande föreläsningar.

Under de senaste åren har EFL i stigande takt ökat sina avtryck i kultursektorn. Bland annat genomfördes under 2016 en helt skräddarsydd utbildning i Affärskunskap för drygt 20 museichefer. Denna utbildning utvecklad i nära samarbete med Kulturen i Lund.

Med ekot från denna Affärskunskapsutbildning och andra insatser inom sektorn är det därför oerhört kul att EFL i samband med Sveriges Muséers årliga Vårmöte få bidra med fyra stycken inspirerande föreläsningar. Deltagarna kommer att få sig dessa EFL-injektioner till livs: Performance Management, Ekonomistyrning, Ledarskap samt Varumärkesorientering.

Museernas vårmöte är sektorns viktigaste möte – till för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande. I år går det av stapeln i Malmö, 17-19 april med temat ”Ekonomi & politik – Räkna med museerna”. Ett tema som passar EFL väl och var vi ser fram emot att ytterligare stärka banden till denna målgrupp.

EFL kommer utöver vid föreläsningarna även att delta som utställare och där få möjlighet till mer fördjupad dialog om hur EFL:s program kan mappa in mot sektorns fortsatta resa, som bl a handlar om att vässa affärstänket och var vi med de erfarenheter vi hittills byggt upp ser fram emot att få fortsätta utveckla en viktig och central sektor!

Robert Wenglén

EFL-utbildare som kommer att vara i farten – Jon Bertilsson, Elisabeth Kjellström och Robert Wenglén – inom ämnesområdena Performance Management, Ekonomistyrning, Ledarskap samt Varumärkesorientering.