EFL en fortsatt viktig del i Ekonomihögskolans samverkansarbete med näringsliv och organisationer

Framtiden för EFL har nu klarnat efter vårens osäkra läge. De frågetecken som har funnits kring förutsättningarna för stiftelsens verksamhet har rätats ut och det står nu klart att EFL även framöver kommer att vara en långsiktigt viktig del i Ekonomihögskolans samverkansarbete med näringsliv och organisationer. ”Vi har nu fått de ramar vi behöver för att kunna fortsätta satsa framåt med full kraft”, säger EFL:s styrelseordförande Stein Kleppestø.

EFL:s styrelseordförande Stein Kleppestø och EFL:s VD Henrik Lundgren

Bakgrunden till vårens oklarheter och turbulens kring EFL:s existens är att Lunds universitet centralt tagit steg för att mer aktivt bedriva uppdragsutbildning inom myndigheten, vilket kommer att påverka hur Ekonomihögskolan framöver arbetar med uppdragsutbildning. Som en följd av detta har villkoren för Ekonomihögskolans personals engagemang i EFL:s verksamhet under senvåren varit oklara.

EFL kommer även fortsättningsvis att ha Ekonomihögskolans fulla stöd att bedriva sitt arbete med att i nära samarbete med såväl sina kunder som Ekonomihögskolan utveckla relevanta utvecklingsprogram inom bland annat management, ledarskap, styrelsearbete och affärsutveckling.
– Det har under sommaren pågått en process för att tydliggöra spelreglerna för uppdrags- och vidareutbildning och vi är glada över beskedet från Ekonomihögskolan att den verksamhet som EFL bedriver idag inte är att betrakta som uppdragsutbildning. På kort sikt innebär detta att vi jobbar vidare, och på lite längre sikt innebär detta att vi får chans att realisera några riktigt spännande idéer gällande utveckling av vårt programutbud, säger EFL:s styrelseordförande Stein Kleppestø.

EFL kommer alltså även fortsättningsvis att vara en kanal för näringsliv och förvaltning att komma närmare Ekonomihögskolan, och vice versa. Tillsammans med Stiftelsen Partnerskap utgör EFL en viktig kontaktyta.
– En väl fungerade executive education-verksamhet är i regel en viktig komponent för framgångsrika business-skolor. Det är givetvis mycket glädjande att alla parter nu har landat i en samsyn om att EFL:s verksamhet och starka varumärke är en tillgång för Ekonomihögskolan och deras ambitioner att satsa på samverkan, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

Som en följd av universitetets ambitioner att bedriva uppdragsutbildning inom myndigheten kommer Ekonomihögskolan framöver att utveckla uppdragsutbildningar inom områden som är nära kopplade till Ekonomihögskolans ordinarie utbildningar, exempelvis Executive MBA, medan EFL har en friare roll att bedriva utvecklingsverksamhet och vad man kallar vidareutbildning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Ekonomihögskolans kommande arbete med uppdragsutbildning kommer dock att bedrivas på ett sätt som gör att synergierna mellan EFL:s och Ekonomihögskolans kompetens och resurser tas tillvara och att det sker i samverkan med universitetets centrala stödorganisation för samverkan.
– Samarbetet och även samordningen mellan EFL och Ekonomihögskolan kommer att förstärkas i syfte att ta till vara och utveckla den kompetens som finns på Ekonomihögskolan och möta marknadens olika behov av utvecklingsprogram. EFL ska bli en än mer naturlig del av detta ekosystem, konstaterar Stein Kleppestø och fortsätter:
– EFL är en på marknaden högt respekterad organisation som har decenniers erfarenhet av att designa, paketera och sälja utbildningar i partnerskap med Ekonomihögskolan. Att utveckla ett ännu tätare samarbete kommer att vara till gagn för alla parter i den kommande samverkanssatsningen.

Ekonomihögskolan och EFL rustar således för ett ännu starkare partnerskap framöver.
– Jag har svårt att tänka mig ett bättre sätt att fira EFL:s stundande 50-årsjubileum än med detta besked om att verksamheten kommer att fortsätta. Nu kommer vi att trycka på gasen rejält i arbetet för våra kunder och nätverksföretag, avslutar EFL:s vd Henrik Lundgren.

FAKTA

EFL (Executive Foundation Lund) är en stiftelse som sedan 1969 i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har levererat ”executive education”, dvs. kompetensutveckling för yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig sektor. EFL levererar såväl öppna som skräddarsydda företagsanpassade program inom management, ledarskap, ekonomi, affärsutveckling, strategi och styrelsearbete. I EFL:s portfölj finns bland annat EFL:s Styrelseprogram, Diplomerad Controller, Diplomerad Marknadsekonom med flera. EFL har ett medlemsnätverk på närmare 100 företag och organisationer.