EFL GRATULERAR POLISEN TILL EXAMEN!

2009-09-24 I fredags tog den första kullen i Polisens Chefsprogram DET INDIREKTA LEDARSKAPET examen

Gruppen bestod av tjugoen stycken medarbetare hos polisen som under två års tid har genomgått Polisens skräddarsydda chefsprogram som EFL har arrangerat. ProgrammetDet indirekta ledarskapet har behandlat ämnena juridik, organisation och ledarskap.

Detta var den första utav fyra grupper som Polisen låter genomgå utbildningen, som medarbetare från hela landet deltagar i.

EFL och Ekonomihögskolan gratulerar deltagarna till examen!

Ta reda på mer om EFLs företagsanpassade program!