EFL lanserar Business Solutions – fem nya teman i höst

I höst lanserar EFL sitt nya koncept Business Solutions med fem spännande teman baserade på aktuella utmaningar som organisationer av idag brottas med. Med ämnesexperter, erfarna pedagoger och deltagare med skarpa affärsutmaningar ska det skapas de bästa förutsättningarna för de medverkande företagen att komma vidare i sitt arbete med dessa angelägna frågor.

– I samband med nyutvecklingen av vårt Executive MBA har vi jobbat mycket med att förfina vår pedagogiska filosofi. Detta arbete har fokuserat mycket på att skapa de mest optimala förutsättningarna för utbildningsinsatser att skapa ”impact” i organisationer och våra Business Solutions är en av frukterna av detta arbete, säger EFLs VD Henrik Lundgren.

Henrik_Lundgren_EFL1
Henrik Lundgren, VD på EFL

Henrik beskriver det nya Business Solutions-upplägget som brytpunkten mellan utbildning, utveckling, färdighetsträning och consulting. Steget från tanke till handling ska vara kort.

Stein Kleppestø som är Academic Director på EFLs Executive MBA menar att detta steg underlättas genom att vara konkret och relevant:

– I vårt Business Solutions-upplägg har vi tagit ytterligare steg i riktningen mot att ’frågan kommer först’. I varje respektive modul kommer vi att hjälpa varje företag att utifrån sina unika förutsättningar formulera frågan. Därefter försöker vi tillsammans med andra deltagare från företag som konkret tillsammans med står inför liknande utmaningar, framstående experter och pedagoger ge lämpliga verktyg för att konkret kunna ta sig vidare.

Stein_Kleppesto_06
Stein Kleppestø, Academic Director på Executive MBA

I samråd med deltagare på sina utbildningar och avstämningar med företag i medlemsnätverket har EFL i höst tagit fram fem stycken Business Solutions med ämnen från hur man ökar sin lönsamhet genom Business Analytics till generationsövergripande management. Dessa inledande moduler sjösätts i höst och tanken är att det ska bli fler.

– Vi börjar med fem moduler, men vi skissar redan nu på en utökning. Vi kommer att anpassa vårt Business Solutions-utbud löpande i takt med de aktuella affärsutmanande frågor som företag ställs inför, avslutar Henrik Lundgren.