EFL och Sparbanken Skåne söker nästa skånska stjärna

Tillsammans med Sparbanken Skåne återupptar EFL satsningen Nästa skånska stjärna. Nu utlyses stipendiet som innebär en sponsrad stipendieplats på höstens start av det nytänkande management-, ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program. I höst ges en individ från ett företag står inför en spännande skarp strategisk utmaning möjlighet att utveckla detta arbete inom ramen för programmet.

Anders Österberg, Chef Stora företag och Affärsspecialister på Sparbanken Skåne

– Det är alla vi tillsammans som kan skapa konkurrenskraft och tillväxt i regionen. I det större perspektivet handlar det om att Skåne ska fortsätta utvecklas och då behövs de bästa ledarna, säger Anders Österberg, Chef Stora företag och Affärsspecialister på Sparbanken Skåne.

Ett välmående näringsliv ger en konkurrenskraftig region – så är tanken bakom stipendiet Nästa skånska stjärna. EFL och Sparbanken Skåne återupptar satsningen som innebär att en representant för en sydsvensk organisation med en spännande strategisk utmaning har möjlighet att söka stipendiet som består av en sponsrad plats på EFL:s nytänkande executive managementprogram Leading IMPACT.
– Sparbanken Skåne har en lång och fin tradition av att kombinera affärsverksamhet med att bidra tillbaka till samhället och dess utveckling. Banken är ett föredöme på detta område och vi är oerhört stolta att kunna kroka arm med dem i denna satsning, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

EFL:s vd Henrik Lundgren

För Sparbanken Skåne handlar samarbetet med EFL om att kunna stödja både individers och företags utveckling.
– Vi ser en vinst i att vara med och kompetensutveckla företagen. Det är alla vi tillsammans som kan skapa konkurrenskraft och tillväxt i regionen. I det större perspektivet handlar det om att Skåne ska fortsätta utvecklas och då behövs de bästa ledarna, säger Anders Österberg, Affärschef på Sparbanken Skåne.

EFL och Sparbanken Skåne har en grundmurad historik tillsammans. I över 20 år har man samverkat i olika former. Enskilda medarbetare från Sparbanken Skåne har deltagit i utbildningar och utvecklingsprogram på EFL, men EFL har även bidragit i bankledningens strategiarbete för framtiden.
– Det finns en tydlig verklighetsförankring i EFL:s sätt att ta sig an saker. Vi har haft egna medarbetare i just Leading IMPACT, något som hela banken haft nytta av. Jag hoppas och tror att det nya stipendiet kommer att skapa värde för inte bara stipendiaten utan för hela dennes organisation, säger Anders Österberg.

Satsningen Nästa skånska stjärna syftar till att sätta fokus på viktiga frågor för den sydsvenska regionen. Åren 2014-2018 delades stipendiet ut av EFL tillsammans med HD-Sydsvenskan för att sätta fokus på jämställdhets- och mångfaldsarbetet ute i sydsvenska företag och organisationer. Tidigare stipendiater är Maria Rang, Linda Danielsson, Irina Åström och Azadeh Pourjanaki.

– Stipendiet Nästa skånska stjärna är en fin ram för att sätta fokus på för regionen viktiga frågor och utmaningar. Det senaste året har tydligt visat på vikten för företag och organisationer att kunna tänka nytt kring sitt erbjudande, och att med ledartröjan kunna omfamna de nya möjligheter som exempelvis teknikutveckling och snabba omvärldsförändringar innebär, säger Henrik Lundgren.

 

 

Nästa skånska stjärna

Är du eller känner du vår nästa stjärna?

Leading Impact

  • Executive managementprogram
  • 15 månader med strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande
  • Programmet är förfinat utifrån vårt Executive MBA, som getts i partnerskap med Lunds universitet under 20 år
  • Tar utgångspunkt i deltagarnas verklighet och strategiska utmaningar

Nästa programstart:
6 oktober, 2021.

Läs mer om programmet:
www.leadingimpact.se