EFL och Unionen Chef inleder strategiskt samarbete

Unionen Chef i regionerna sydost, småland och sydväst har valt EFL som sin utbildningspartner.

Samarbetet innebär att EFLs utbildningar kommer att ingå som en medlemsförmån med rabatter och specialerbjudande som följd. EFL kommer också att agera rådgivare vid kompetensutvecklingsfrågor.

–EFLs koppling till Ekonomihögskolan och Lunds universitet inger en stor trovärdighet för oss. Vi har valt att arbeta med EFL eftersom de är en garant för kvalitet och långsiktighet. Deras breda kompetens och långa erfarenhet av att arbeta med företag och beslutsfattare i framkant gör dem till den partner vi har letat efter, säger Magnus Sjöholm, ansvarig för Unionen Chef småland.

–Vi ser fram emot att få in Unionens chefsmedlemmar i våra olika utbildningsformer. Vi är beroende av ett utbyte med individer som är med och sätter agendan för morgondagens kompetensutveckling för att kunna fortsätta att utveckla EFLs verksamhet och kunna tillgodose marknadens behov, säger Pia Sander, VD på EFL.

Unionen Chef är en del inom fackförbundet Unionen och  har i södra regionen 12 000 medlemmar. Förutom bistånd vid förhandlingar och inkomstförsäkringar erbjuder de sina medlemmar utveckling och inspiration i olika former.

–Det som våra medlemmar framförallt uppskattar, förutom den grundtryggheten som vi som fackförbund kan ge dem, är den uppdatering och vidareutveckling som vi kan hjälpa dem med i form av nätverksträffar, frukostseminarium och utbildningar. Vad gäller utbildningar är det givetvis viktigt att våra medlemmar upplever att de blir på rätt nivå. EFLs breda utbildningsutbud kommer att bli ett ypperligt stöd till chefernas personliga och affärsmässiga utveckling, menar Magnus.

Kontaktinformation:

EFL – Pia Sander, VD. Mobil: 0702- 92 11 31

Unionen Chef – Magnus Sjöholm, Unionen Chef småland. Mobil:0768-05 67 55