Avslutning för Styrelseutveckling för LKP AB

Styrelsen för Lunds Kommuns Parkerings AB har sedan augusti genomgått ett skräddarsytt styrelseutvecklingsprogram i EFL:s regi. Under fem heldagar har styrelsen utvecklats för att på bästa sätt kunna möta de spännande utmaningar som väntar bolaget.

LKPAB:s vd Paul Myllenberg

För att vässa sitt arbete ytterligare har styrelsen för Lunds Kommuns Parkerings AB under fem heldagar i höst arbetat med olika relevanta styrelsefrågor.
– Det känns bra att hela styrelsen nu har certifierats med en styrelseutbildning från EFL. Hela utbildningspaketet var väl anpassat mot den verksamhet vi bedriver och EFL-teamet gjorde ett strålande arbete, säger LKP AB:s vd Paul Myllenberg.

Under ledning av EFL:s Gertrud Bohlin, Ola Mattisson och Daniel Schale har bland annat följande teman stått på utbildningens agenda:

  • Styrelsens olika roller, uppgifter och ansvar
  • Det kommunalt ägda bolagets regelmässigt unika situation
  • Ekonomisk information och analys som styrmedel
  • Styrelsens strategiska arbete
  • Kommunikation och mediarelationer
  • Styrelsens värdeskapande roll

 

Styrelseutbildning för LKPAB:s styrelse i EFL:s regi

 

EFL Skräddarsytt

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar.

Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Läs mer om
EFL Företagsanpassat >>