Efter Executive MBA – nu lanserar EFL nästa generations executive managementprogram Leading IMPACT

EFL har byggt vidare på den mycket uppskattade Executive MBA-utbildningen och lanserar nu nästa generations executive managementprogram. I det nya programmet, Leading IMPACT – Executive Management and Leadership program, har det framgångsrika pedagogiska konceptet utvecklats ytterligare med syfte att skapa rejäl impact för såväl deltagaren som den organisation som denna representerar. I oktober går startskottet för första omgången av det 15 månader långa programmet med fokus på management, ledarskap, strategi och affärsutveckling.  

EFL har i drygt 20 år framgångsrikt levererat Executive MBA-program i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EFL har i drygt 20 år framgångsrikt levererat Executive MBA-program i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Detta har varit en mycket uppskattad utbildning som haft bred förankring i det sydsvenska näringslivet och som bidragit till att EFL gått under namnet ”regionens karriärskola”. Genom en nyutveckling av programmet 2012-2013 framarbetades ett nytt pedagogiskt koncept, där utbildningen kopplades tätt till deltagarnas företags skarpa strategiska utmaningar, vilket slagit mycket väl ut.

Våren 2018 signalerade Lunds universitet att man önskade gå i en mer formaliserad riktning för att eventuellt på sikt göra Executive MBA till en poänggivande akademisk kurs, vilket gör det svårare att bygga på det pedagogiska koncept som EFL arbetar efter.
– Vi har fått tydlig feedback från marknaden att det finns en stor efterfrågan på ett högklassigt executive-program med en skarp företagsnära profil enligt den modell vi utvecklat och förfinat i mer än 20 år, säger EFL:s vd Henrik Lundgren. Idén till riktningen för vår vidareutveckling växte faktiskt fram när en handfull av deltagarna som skulle gått höstens program 2019 återkopplade att de inte hittade ett liknande pedagogiskt upplägg som EFL:s på marknaden för executive-program.

EFL har utvecklat vad man kallar nästa generations executive management-program, där fokus i än högre grad ligger på ett skarpt affärsutvecklande ledarprogram som ger förutsättningar att skapa tydligt genomslag för såväl deltagande individ som dennes organisation. Det koncept har nu tagits till nästa nivå och den 9 oktober startar Leading IMPACT – Executive Management and Leadership programvars främsta syfte är att utveckla organisationer och på den resan utveckla bättre ledare.
– Vi bygger vidare på vårt framgångsrika grundkoncept där mycket av lärandet ligger i de skarpa strategiska utmaningar som deltagarnas respektive organisationer står inför i realtid. Men vi vidareutvecklar också konceptet till nästa nivå med ännu tydligare fokus på s.k. impact, säger Tony Åkesson, Director of Leading IMPACT på EFL.

På ett unikt och trovärdigt sätt erbjuder Leading IMPACT en uppsättning tekniker, strategier och strukturer för att på riktigt koppla och integrera lärandet med företagets kontinuerliga förändring och utveckling.
– Vi vet att nyckeln för att få effekt är att lärandet inte stannar hos en person utan det måste föras vidare och spridas till flera personer i organisationen. Ett exempel på en konkret lösning för detta är att vi backar upp varje deltagare med ett IMPACT-team på hemmaplan. Leading IMPACT har en design som garanterar att deltagarna kommer att stå rustade med ett vältränat personligt och strategiskt ledarskap såväl som de färdigheter och förhållningssätt som krävs för att leda IMPACT, berättar Tony Åkesson.

EFL:s vd Henrik Lundgren

Det nya programmet är designat som en tvåstegsraket med en IMPACT-basdel och valbara fördjupningsinriktningar. Inledningsvis erbjuds fördjupningarna ”leading change” respektive ”leading innovation and strategy”, som efter hand kommer att bli fler till antalet.
– De valbara fördjupningarna kommer att lyftas ytterligare någon nivå och fungera som en brygga till tidigare Executive MBA-alumner som vill komma tillbaka till oss och bygga på sin spets inom skarpa aktuella områden, säger EFL:s vd Henrik Lundgren. EFL kommer med Leading IMPACT och resterande del av vårt utbud även forsättningsvis att axla rollen som den hub som knyter samman och utvecklar regionens beslutsfattare och ger ett starkt nätverk inom affärsutveckling och management.

Leading IMPACT startar den 9 oktober 2019. Läs mer om programmet på www.leadingimpact.se