”En stark koppling till nutidens frågeställningar”

Med syfte att bredda sina perspektiv, ta in nya och aktuella kunskaper, bli mer reflekterande, nytänkande och framåtblickande sökte sig Anders Yngwe Söderstjerna, Strategy, Business Development & Marketing Leader på Tetra Pak Processing Systems, till EFL:s Executive MBA-program.

”Det ges stora möjligheter att integrera utbildningen med arbetet, särskilt med det individuella projektet”, menar Anders Yngwe Söderstjerna, Strategy, Business Development & Marketing Leader på Tetra Pak Processing Systems

Executive MBA-programmets fyra första månader är avklarade och för Anders Yngwe Söderstjerna och övriga deltagare på programmet innebär det att de har gått igenom det inledande internatet, s.k. Micro-bachelor, och nu är inne på Business Fundamentals-delen, som består av 10 internat inom olika ämnen.
– Ända sedan i somras då den första litteraturen anlände som pre-reading, har deltagandet i programmet gjort mig mer nyfiken, menar Anders Yngwe Söderstjerna. Vidare har jag haft förmånen att kunna reflektera mycket mer än vad man kanske gör i vanliga fall. Dels med hjälp av litteraturen, dels med hjälp av våra lärare och särskilt med alla deltagarna i programmet. Vi startade med ett företagsspel tillbaka i september. Det gav en god inblick i vikten av strategisk tydlighet och ett väl fungerande team för att lyckas, berättar Anders. Vi fick också en snabb genomkörare av ekonomistyrning, samt value creation. Kul med ett spel och lite tävling.

Det senaste internatet för deltagarna i Class of 2019 handlade om Business Intelligence.
– Business Intelligence är väldigt viktigt just nu med tanke på de stora förändringar som sker i världen, miljöproblemen och den snabba digitala utvecklingen. Förberedelserna till Business Intelligence-modulen och modulen som sådan hjälpte mig att lyfta blicken och se saker och ting i ett längre historiskt perspektiv. Vidare tittade vi på scenarioplanering som metod för att utforska framtiden vilket jag tycker var effektfullt. Vi arbetade också med ett case från en av deltagarnas företag vilket var lärorikt och intressant, speciellt då det belyste kritiska frågor för dem här och nu. Extra roligt att deras VD deltog. Jag har fått många nya kontakter, däribland med en av programmets resurser, som arbetar med frågor liknande de jag har i mitt arbete, vilket belyser hur bra programmet är för nätverkande.

Programmets design ger stort utrymme för att utbyta upplevelser och erfarenheter – något som Anders ställer sig väldigt positivt till.
– Vårt Executive MBA-program består av en härlig grupp kunniga människor, som verkligen bjuder på erfarenheter och reflektioner vilket är stimulerande. Vi kommer alla från olika företag och från många olika branscher, vilket är berikande och något jag var ute efter. Nätverkandet är en viktig del av programmet, vilket jag sätter stort värde på.

Bakgrunden till att gå ett Executive MBA-program var för Anders del en tjänst han påbörjade för några år sedan i kombination med en vilja att ständigt hålla sin utbildning up-to-date.
– Utbildning är en färskvara. Jag har regelbundet försökt att uppdatera min utbildning sedan jag lämnade universitetet. Då jag för något år sedan blev erbjuden ett nytt jobb med fokus på strategi, business development och innovation i ett brett perspektiv kändes det naturligt att fördjupa mig teoretiskt, men också genom att försöka bättre förstå vad som sker inom andra branscher och delar av världen. Vidare ville jag reflektera över vad jag varit med om hittills med hjälp av teorier för att kunna göra saker och ting kanske ännu bättre framöver. Inte minst anpassa saker och ting till den tid vi nu lever i med mycket förändring, speciellt inom digitaliseringen som går väldigt fort.

Anders Yngwe Söderstjerna på Executive MBA-internat

Att valet föll på EFL berodde till stor del på att programmet integrerar deltagarnas konkreta affärsutmaningar i den pedagogiska designen. Att verktyg, teorier och modeller omsätts i direkt och omedelbar affärsutveckling genom att träningsmöjligheter erbjuds i en skarp kontext.
– Jag valde EFL då jag gillade upplägget med stark koppling till nutidens frågeställningar. Inte minst genom casen som deltagarna själva tar med in i utbildningen. Vidare gillar jag modellen att under 18 månader fokusera på ett ämne i månaden och förberedelser hemma följt av ett intensivt internat. Det fungerar bra ihop med arbetet och ger utrymme för den reflektion som jag tror är viktig för att kunna ta saker och ting vidare in i arbetet efteråt. Det ges stora möjligheter att integrera utbildningen med arbetet, särskilt med det individuella projektet.

När det gäller förväntningar på resterande 14 månader säger Anders:
– Programmet har funnit sin rytm hos mig. Jag gillar förberedelserna med teoretisk inläsning och förberedelsearbeten för att knyta ihop teorin med den verklighet mitt företag har idag eller med mina erfarenheter tillbaka genom åren. Varje modul framöver ser jag med nyfikenhet framemot. Jag vet inte riktigt vad jag ska upptäcka. Hittills har en del delar blivit mycket bättre än jag trodde och andra kanske inte fullt lika bra. Det har lärt mig att jag inte riktigt vet vad jag ska förvänta mig mer än att det kommer att bli lärorikt. Det vet jag! Vidare har vår klass utvecklats till en ödmjuk, bidragande, erfarenhetsrik grupp som jag ser mycket fram emot att lära mig mer av.

För Anders del önskar han genom programmet att bredda sina perspektiv, ta in nya kunskaper, bli mer reflekterande, nytänkande och framåtblickande.
– Jag vill bredda mina perspektiv med input från andra industrier, lärarna vi träffar och alla deltagarna. Förvärva det senaste inom strategi, affärsutveckling, marketing och innovation. Vidare vill jag ta med mig modeller och verktyg som kan hjälpa mig och mitt företag att göra ett ännu bättre jobb. Jag vill bli en än mer reflekterande och framåttittande medarbetare och ledare som främjar förändring för framtida framgång.

Läs mer om EFL:s Executive MBA på www.executivemba.se