Endagskurs inom digitalisering

Behöver du och din verksamhet hjälp med att ”plocka ned” digitaliseringens potential i mer konkreta termer? Nu har du chansen att på ett effektivt sätt skaffa dig information som kan visa sig mycket värdefull. På vår endagskurs ”Digitalisering – från buzzword till praktisk handling” den 11 maj får du konkreta verktyg och användbara tips utav utav en riktigt vass expert på området.

Digitalisering är inte längre ett avgränsat fenomen som en begränsad skara uppehåller sig vid, fenomenet har numera en betydelse för i princip alla verksamheter och för många olika typer av befattningar. På EFLs endagskurs får du kunskaperna för att ”plocka ned” digitaliseringens potential i mer konkreta termer till din egen verksamhet. Information som kan visa sig ovärderlig.

Läs mer och anmäl dig