Examensinternat för Executive MBA

Efter 18 månaders genomfört program samlades deltagarna på Executive MBA Class of 2016 för utbildningens avslutande examensinternat. Deltagarna presenterade resultaten från sina International Business Projects på temat ”Future Banking in Africa” för influgna representanter från KPMG Nigeria.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sista delen av EFLs Executive MBA i partnerskap med Ekonomihögskolan utgörs av blocket International Business Project som handlar om att omsätta sina nyvunna kunskaper i ett skarpt internationellt projekt. För Executive MBA Class of 2016 har temat varit ”Future Banking in Africa”. Deltagarna har för KPMG:s räkning tittat på utveckling och möjligheter för framgångsrik bankverksamhet i sex olika afrikanska länder.

Executive Class of 2016 har delat upp sig i grupper som specialiserat sig på länderna Nigeria, Kenya, Zambia, Mauritius, Botswana och Sydafrika. Grunden för projekten har lagts genom förberedelser och förstudier under hösten 2015 och under en dryg vecka i början av februari 2016 åkte grupperna till respektive land för intervjuer och informationssökning på plats.

Veckorna efter besöken i Afrika har projekten sammanställts och på examensinternatets slutdag på MiL-gårdarna i Klippan var det dags att presentera resultaten för bland annat influgna representanter från KPMG i Nigeria. Utöver sina skrivna rapporter hade EMBA-deltagarna valt att visuellt illustrera sina analyser av framtidens afrikanska bankutmaningar i form av en spektakulär utställning.

Examensinternatet avslutades med en paneldiskussion på temat ”Framtidens banktjänster”. I panelen fanns Ngozi Chidozie, KPMG Nigeria, Jens Forsbaeck, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Magnus Liljenberg, Nordea och Klas Skogmar, deltagare på Executive MBA Class of 2016.

Afrika-temat för det internationella projektet är en del i EFLs satsning i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet för att erbjuda ett Executive MBA-program i absolut framkant.

– Afrika är den kontinent som har störst tillväxtpotential framöver. Även om man som deltagare inte representerar ett företag som har intressen i regionen så är det ur ett affärsutvecklingsperspektiv väldigt lärorikt att titta på regionen. Att laborera med affärsmodeller i en miljö där strukturer inte alltid har satt sig än har visat sig stimulera till kreativitet i affärsutvecklingstänkandet här på hemmaplan, säger Tony Åkesson, Director of Executive MBA på EFL.

Förra årets Executive MBA – Class of 2015 – reste till Angola, Sydafrika och Zambia för att för ABB:s räkning titta på olika strategier för etablering på dessa marknader.

Executive MBA startar nästa gång den 13 september 2016. Läs mer om Executive MBA på www.executivemba.se

KONTAKTA OSS


Tony Åkesson
Director Executive MBA
+46 (0)46-222 68 43
+46 (0)703-57 08 11
tony.akesson@efl.se