Executive MBA i Botswana

Hur jobbar bolag i Afrika och Sverige med innovation? Ett av deltagarteamen på EFL:s Executive MBA Class of 2018 har just återkommit från Botswana för att undersöka samband för deras International Business Project. 

Team Botswana från Executive MBA Class of 2018 på plats i Botswana

Class of 2018 på EFL:s Executive MBA-program är just nu mitt uppe i det internationella blocket, där de får tillämpa programmets teorier, modeller och verktyg i en skarp kontext. Detta i ett sammanhang där det blir tydligt att management handlar om integration av företagsekonomiska perspektiv och om att skapa en dynamisk balans. Dessutom skapar det en out-of-the-box-upplevelse för att bredda och utmana deltagarnas referensramar.

Henrik Börjesson, som driver digitaliseringsföretaget TeQflo, har tillsammans med sitt team valt att besöka Botswana för att som en del av sitt internationella projektundersöka hur bolag i Afrika och Sverige jobbar med innovation. ”International Business Project” är det sista av de fyra övergripande delar som EFL:s Executive MBA:s 18 månader långa program är uppbyggt av. De övriga delarna är Micro bachelor, Business Fundamentals, samt Business Solutions. Efter genomfört och slutrapporterat internationellt projekt återstår bara diplomering i början av mars för Henrik och övriga programdeltagare.

Hej Henrik! Ni har just varit i Botswana – berätta!
Vi är inne på vårt slutprojekt på Executive MBA 2018, där vi undersökt hur bolag i Afrika och Sverige jobbar med innovation, samt hur motståndskraftiga de är mot disruptiv innovation som exempelvis digitaliseringen kan medföra. Vi har varit i Botswana för att träffa företag, organisationer och människor för att se, förstå och lära mer om vårt ämne. Efter en intensiv vecka i huvudstaden Gaborone väntade fantastiska naturupplevelser med safari i Chobe och Victoriafallen.

Hur har ni förberett er inför resan?
Det har varit mycket förberedelser. Det var en utmaning att skapa kontakter och arrangera besök på distans trots bra ingångar (det görs bäst på plats människor emellan). Likaså har vi förberett vår studie, genomfört intervjuer i Sverige och rent praktiskt förberett oss inför resan. Sen tillkom många spännande företagsbesök och upplevelser på plats och vi upplevde fantastiskt mycket. Paneldebatten om innovation och entreprenörskap inför minister, publik och kameror var lika oväntad som spännande.

Vad är tanken att resan ska utmynna i?
Förutom intressanta resultat i vår innovationsstudie, har resan varit en livsupplevelse i sig. Vi har träffat underbara människor som delar historier och kunskap frikostigt. Digitalisering och vattenbrist är exempel på utmaningar som gemensamt berör både Botswana och Sverige om än på olika nivåer och sätt. Nätverkandet i Afrika är också otroligt spännande och förhoppningsvis har vi sått frön till framtida affärsprojekt och samarbeten.

På plats i Botswana fick några från EFL:s Executive MBA-program möjlighet att delta i en paneldebatt om innovation och entreprenörskap inför minister, publik och kameror

Vad tycker du är mest spännande med Afrikaprojektet och resan?
Framförallt reseupplevelsen och gruppdynamiken från projektstart till mål. Reseupplevelsen var så otroligt stark väl på plats. Mötena med intressanta människor blandas med vardagliga kulturupplevelser. Gruppdynamiken har också varit spännande där vi gått igenom en nyttig, och bitvis frustrerande, process med många lärdomar och upplevelser. Alla bitarna föll på plats till en oförglömlig gemensam reseupplevelse som vi alltid kommer bära med oss.

Ni är ett par månader från diplomering från ett 18 månader långt program. Hur känns det?
Det känns väldigt bra och skönt. Det har varit en stor investering i tid och energi och samtidigt väldigt belönande. Vi har vunnit vänner, nätverk, kunskap och en förberedelse på att möta och hantera riktigt tuffa utmaningar. Personligen stimulerade utbildningen mig att ta chansen och bli entreprenör och starta TeQflo för att hjälpa bolag med digitaliseringen, vilket har varit väldigt spännande.

Vilka, skulle du säga, är dina bästa take aways från programmet så här långt?
Det var en svår fråga då det finns så många viktiga lärdomar. Tre viktiga take aways är reflektion, teamet & ledarskap samt att vara nära händelsernas centrum. Reflektion har vi tränat mycket på under utbildningen och är ett värdefullt ofta underutnyttjat verktyg. Teamet är helt avgörande för framgång och väl på plats förtjänar de medansvariga ett bra ledarskap. Botswanaresan har påmint oss om hur viktigt det är att vara på plats och möta människor för framdrift och bra beslut. Övergripande har jag blivit trygg i att anta svåra utmaningar; hårt arbete, kunskap och värdefull hjälp från omgivningen bär frukt, förr eller senare.

Följ EMBA-teamet på Instagram @Hubbe2018