Executive MBA Class of 2011 diplomerade!

Lördagen den 22 januari diplomerades deltagarna på Ekonomihögskolan vid Lunds universitets Executive MBA- program Class of 2011 i EFLs regi.

Efter 18 månaders studier fick deltagarna i den elfte omgången av Executive MBA-programmet ta emot diplom från professor Allan T Malm, rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet flankerad av programchefen för årgång 2011, universitetslektorn Ola Mattisson. Cermonin hölls i universitetshuset med efterföljande middag i AF-borgen.

Allan T Malm höll ett uppskattat tal om vikten av att tänka långsiktigt och att bidra till att skapa genuint goda och hållbara företag. Under MBA-utbildning har deltagarna fått träna flitigt i att hitta strategisk långsiktiga lösningar på olika utmaningar.

Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, närvarade och nämnde bland annat i sitt tal till diplomanderna vikten av utbildning såsom denna för att säkerställa en fortsatt utveckling i regionen. Deltagarnas tal höll Maria Bergving, kommunikationsdirektör på Cardo.

Executive MBA är en utbildning i general management som riktar sig till verksamhetsansvariga som vill ta ett större ansvar och öka sin förmåga att leda och utveckla företag och organisationer. Programmet genomförs i internatform under 18 månader parallellt med deltagarans ordinarie chefsarbete. 

Jag vill veta mer om Executive MBA