Fördjupa dig i extern redovisning med start 21 januari

På Extern redovisning och Räkenskapsanalys lär du dig under 10 tillfällen under våren att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, bokslut, kassaflöde, årsredovisning och räkenskapsanalys. Platser kvar till starten den 21 januari.