Fem frågor om Leading Digital Business

Roger Ström, som tillsammans med Tomas de Souza, är programansvarig för Leading Digital Business – Developing Digital Business Models and Strategies svarar på fem frågor om kursen där du utmanar och utvecklar ditt företags affärsmodeller utifrån de möjligheter digital teknik ger.

Hej Roger! Vad lär man sig på Leading Digital Business?

Företag har idag två stora utmaningar; hållbarhet och digital omvandling/transformation. På Leading Digital Business, som startar den 30 september, lär sig deltagarna hur deras företag ska kunna bli ”vinnare” i den nya konkurrensen som digital teknik skapar förutsättningar för. Deltagarna lär sig att tänka och agera som ”start ups”, som fokuserar på att skapa bättre värde till kunder, men utifrån de förutsättningar (styrkor och begränsningar) som etablerade företag har. Ur detta perspektiv är det av betydelse att förstå och kunna hantera olika ansatser att skapa ökat värde för kunder, vad digital teknik gör och hur den kan utnyttjas samt hur detta ska kopplas ihop med befintliga resurser, kompetenser, processer etc i organisationen.

Vad gör denna kurs unik?

Det har länge saknats en kurs som snabbt, konstruktivt och praktiskt stödjer deltagarna i arbetet med framgångsrik digital transformation, dvs att uppgradera eller utveckla affärsmodeller som skapar påtagliga och bestående ökningar av värde till kunder. Målsättningen för Leading Digital Business är att deltagarna ska generera beslutsunderlag som kan användas i arbetet med att implementera en ny affärsmodell. Ett betydande fokus ligger på vad sk ”big data” och artificiell intelligens kan bidra med till affärsverksamheten. Men minst lika viktigt är utvecklingen av deltagarnas förhållnings-, arbetssätt, metoder och ”digitala förmågor”. Betydelsen av nya förhållningssätt till exempelvis risker, experiment och ”så kallade” misslyckanden, är i många fall avgörande för om företag ska lyckas med digital transformation.

Hur ser upplägget ut?

Utgångspunkten är deltagarnas egna utmaningar, som de tar med sig från sina organisationer. Arbetet med utmaningarna sker främst i workshops och diskussioner med korta och anpassade inslag av teori, modeller och verktyg. En viktig resurs för deltagarna är möjligheterna att dela kunskaper, erfarenheter och synpunkter sinsemellan. Deltagarna arbetar också med att verifiera och legitimera resultaten från de olika modulerna mellan sammankomsterna.

I den första modulen Challenge, kommer deltagarnas utmaningar att analyseras, värderas och uppgraderas efter deras potentiella förmåga att öka värdet till kunder. I andra modulen, Change, utforskar vi hur digital teknik kan användas för att öka värdet till kunder och hur vi får lösningarna att fungera tillsammans med befintlig verksamhet på kort och på längre sikt, dvs hur vi stegvis kan öka värdet till kunder och vad som isf behöver förändras internt i organisationen. I sista modulen, Charge, förbereder vi oss för implementering genom att identifiera och analysera potentiella hinder för genomförande exempelvis kultur och organisation inklusive befintlig teknologi. Utifrån dessa förutsättningar slipar deltagarna på sina presentationer av beslutsunderlag för nya affärsmodeller.

Vem passar att gå kursen?

Kursen är anpassad för deltagare som arbetar med utvecklingsarbete och förändringsledarskap på lednings- eller linjenivå.

Du kommer att ge kursen tillsammans med Tomas de Souza. Varför är ni en perfekt kombo?

Tomas är EFL-alumn som har gått EFL:s Executive MBA-program, och som praktiskt arbetar med digital affärsutveckling i både mogna organisationer och i ”start-ups”. Detta gör att han har ingående kunskaper om både målgruppen, ämnet och EFL-konceptet. Själv bidrar jag med ett fördjupat och kompletterande teoretiskt perspektiv samt mina egna erfarenheter inom utbildning, forskning, konsultverksamhet och egen digital affärsutveckling. Våra kunskaper och erfarenheter överlappar varandra och vi kan därför bidra med olika synsätt, modeller och verktyg på liknande möjligheter och utmaningar.


Datum hösten 2020:

Internat 1: 30 september-2 oktober 2020
Internat 2: 28-30 oktober 2020
Internat 3: 2-4 december 2020

Programansvariga

Roger Ström – knuten till Ekonomihögskolan, har bred erfarenhet av forskning, undervisning, konsultverksamhet samt digital affärsutveckling. Han är också medförfattare till “Digital marknadsföring”, den första svenska boken som kopplar ihop digital transformation med digital marknadsföring.

Tomas De Souza – Tomas de Souza är alumn från EFL:s Executive MBA-program. Tomas är verksam som konsult inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Han kommer närmast från uppdraget som Director of Innovation för Bonnier News där han ansvarade för utvecklingen av nya produkter och tjänster för mediehuset.