Finansiering på Affärskunskapskursen

Finansiering står på dagens agenda för deltagarna på Affärskunskapskursen! Det diskuteras kapitalinvesteringskalkyler, kapitalbehov och kapitalanskaffning för såväl deltagarna på plats på Grand Hotel i Lund som de som anslutit sig digitalt.