Förändring och utveckling i fokus på Region Skånes Mentorprogram

De 50 deltagarna på Region Skånes Mentorprogram träffas för andra gången för att stärka sig i sina chefsroller och sin personliga utveckling. Detta tillfälle handlar om att utforska sina förmågor för att kunna lösa komplexa utmaningar.

Mentorprogrammet består av såväl gemensamma som enskilda träffar mellan mentor och adept. I programmet ingår också en seminarieserie i fem delar där deltagarna får nya perspektiv och verktyg för att utvecklas inom såväl mentorskap som ledarskap.

Idag delas agendan upp i två delar där förmiddagen består av ett seminarium som handlar om ”Att vara och relatera” och leds av EFL:s Thekla Schneede, psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av individer, team och verksamheter. På detta seminarium får deltagarna utforska sina inre och relationella förmågor som behövs för att kunna lösa komplexa hållbarhetsutmaningar.

– Förändring och utveckling sker när människor involveras, blir sedda och hörda, när de får göra egna val, ta ansvar och när det finns en stor grad av öppenhet och tillit, säger Thekla.

Under eftermiddagen får mentorer och adepter träffas och tillsammans utvecklas i sina roller. Adepterna får en fantastiskt tillgång i en erfaren ledare, som kan ge stöd, inspiration och praktiska råd. Mentors-rollen innebär att bli utmanad och inspirerad genom nya perspektiv och infallsvinklar och att utvecklas i sitt personliga ledarskap.


Företagsanpassade utbildningar för företag

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar. Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en företagsanpassad utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov. Vår styrka ligger i att tillsammans med våra kunder bygga akademiskt grundade kunskaper förenad med praktiska insikter och omedelbara verktyg. Läs mer om EFL:s Företagsanpassade utbildningar >>