Företagsanalys för ATEA

Företagsanalys står idag på agendan för deltagarna på programmet Affärskunskap för ATEA – färdighet och förmåga för säljare. Deltagarna övar sig i att värdera företag i ett bredare perspektiv än det finansiella, såsom kund, innovation, medarbetare och hållbarhet.

Programmet Affärskunskap för ATEA – färdighet och förmåga för säljare utvecklar ATEA:s säljares helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledarskap. Att bli van att använda det ekonomiska språket, få en bättre förståelse för ekonomiska samband och bli en bättre ledare och strateg är viktiga färdigheter för framgångsrika säljare.


EFL Företagsanpassat

Vill ni ha ett utbildningsprogram som adresserar er verksamhets specifika utmaningar? Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Läs mer om EFL Företagsanpassat