EFL Företagsanpassat: Business Knowledge på Ideon Science Park

Programstart för företagsanpassad utbildning i Business Knowledge med 13 av företagen på Ideon Science Park. Sammanlagt kommer gruppen att träffas under 5 dagar för att fördjupa sig i bland annat strategi, företagsekonomi och ledarskap.