Försäljning via multikanaler: Vad kan vi lära oss av IKEAs resa?

IKEA är känt för att vara bland världens bästa på att bygga upp och driva fysiska butiker, men hur kommer de att anpassa sig för att möta nästa generations kunder? Kunder som förväntar sig att kunna shoppa när som helst, var som helst och hur de vill – något som ställer stora krav på gloabala återförsäljare. Om detta fick våra 60 gäster höra mer om när Martin Hansson, Retail and Expansion Manager IKEA Group, delade med sig av vision, utmaningar och möjligheter för IKEA, som är på väg att bli en äkta multikanalsåterförsäljare.

IKEA är precis i början av sin resa mot att kunna erbjuda sina kunder ett fullfjädrat multikanalserbjudande och man arbetar redan med e-handel på flera marknader. IKEA har årligen 700 miljoner besök i sina varuhus och 1,5 miljarder besökare på sin webb, så det råder inget tvivel om att IKEAs erbjudande påverkas av användningen av ny teknik – även om den fysiska butiken även i framtiden är helt nödvändig.

EFL IKEA Martin Hansson
Klicka för att se seminariet på YouTube

Martin Hansson, Retail and Expansion Manager IKEA Group, gav en överblick över hur man på IKEA ser på multikanalserbjudandet, vilka utmaningar man ser framför sig och hur man tänker sig att möta kunden i framtiden. Martin beskrev utvecklingen av kapacitet, systemintegration och infrastruktur som nödvändiga komponenter för att kunna bygga ett multikanalserbjudande. Det är också nödvändigt att ständigt utveckla förståelse för kundens framtida behov, detta för att IKEA ska kunna nå sitt mål att fördubbla verksamheten till 2020.

EFL IKEA Martin Hansson
Martin Hansson, Retail and Expansion Manager, IKEA Group

Jens Hultman, Centrum för Handelsforskning, leder ett forskningsprojekt kring e-handel och presenterade preliminära resultat från en enkätstudie som genomförts under hösten. Enkäten riktade sig till de största svenska detaljhandelsföretagen och syftade till att öka kunskapen om detaljhandelns styrning och utveckling av e-handels- och multikanalserbjudande. Resultaten visar att även om vissa delar av handeln har kommit långt i utvecklingen av e-handel och har ett sammanhängande erbjudande som kombinerar olika försäljnings- och marknadsföringskanaler så är det lång väg kvar att vandra. Detaljhandeln framstår som trögstartad, men nya e-handelsföretag driver på detaljhandeln i att utveckla e-handel och multikanalserbjudanden som komplement till den etablerade butikshandeln. Enkätundersökningen visar också att detaljhandeln i stort upplever logistik och systemintegration som stora utmaningar i utvecklingen av ett multikanalserbjudande.