Framgångsrikt integrationsprojekt laddar för ny omgång

Sedan i slutet på mars är EFL igång med det integrationsprojekt för nyanlända akademiker som drivs tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Sparbanken Skåne och det sydsvenska näringslivet. Deltagarna gör praktik på företagen dagtid och går två kvällar i veckan en utbildning i ”svensk ekonomi” hos EFL. Projektet har fått mycket positiv respons och deltagande aktörer har nu börjat planera för en andra omgång till hösten.

Deltagare på integrationsprojektet:
Överst: Shadi Ayoub (praktikant på Swep)
Nedre raden från vänster: Tatevik Lind (praktikant på Thule), Mirjana Susnjevic (praktikant på Tetra Pak), Kim Grebe (praktikant på Sparbanken Skåne)

20 praktikplatser på 14 företag under 16 veckor, med två kvällssammankomsters utbildning i veckan i svensk ekonomi. Ungefär så kan modellen för integrationsprojektet sammanfattas.
– Detta projekt är ett utmärkt exempel på vad som kan åstadkommas på kort tid när näringsliv och akademi går samman med den gemensamma ambitionen att få bra saker att hända, sa EFLs VD Henrik Lundgren i sitt tal på projektets kick-off i början på april.

Faktum är att den första pilotomgången av projektet kom igång på rekordsnabb tid, mycket till följd av ett stort engagemang av samtliga inblandade aktörer. Idén om projektet föddes i slutet av november 2015 när Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson och EFLs vd Henrik Lundgren råkade springa på varandra utanför ICA och började prata om att man skulle kunna göra någonting gemensamt för att bidra med konstruktiva lösningar på den uppkomna flyktingsituationen. Man började sondera terrängen bland medlemsföretagen i EFLs nätverk och andra större organisationer i nätverket kring Ekonomihögskolan. EFLs styrelseordförande Lars Bruzelius, LU Innovation Systems avdelningschef Linus Wiebe och Bengt L Andersson tog aktiva roller för att hjälpa till att få projektet på fötter.

Trelleborg AB var det första företaget som nappade på idén och banade vägen för fler att haka på.
– Vi är stolta över att medverka i arbete där näringsliv och samhållsbyggande aktörer som EFL och Ekonomihögskolan går samman för att stärka framtida kompetens och det viktiga arbetet kring ökad integration och mångfald, säger Trelleborg ABs koncernchef Peter Nilsson.

Fr. v: Rosman Jahja, Communications Manager, Trelleborg AB, Erik Larsson, projektledare EFL, Henrik Lundgren, vd EFL, Patrik Romberg, Senior Vice President Corporate Communications, Trelleborg AB. Fotograf Heidi Olsson, Sustainable Business Hub.

Fr. v: Rosman Jahja, Communications Manager, Trelleborg AB, Erik Larsson, projektledare EFL, Henrik Lundgren, vd EFL, Patrik Romberg, Senior Vice President Corporate Communications, Trelleborg AB. Fotograf Heidi Olsson, Sustainable Business Hub.

Två dagar före julafton stod det klart att Sparbanken Skåne genom Sparbanksstiftelsen Finn gick in och finansierade projektets pilotomgång för att planen snabbt skulle kunna omsättas i praktik. Sparbanksstiftelsen Finns styrelseordförande Bo Lundgren och VD Magnus Månsson mobiliserade på kort tid sin styrelse för att kunna fatta detta beslut. Sparbanken Skåne gick dessutom själv in med ett antal praktikplatser.
– Vi hoppas att det skapas ett väldigt gott exempel och att det kommer bli goda erfarenheter. Sedan hoppas vi naturligtvis att vi så småningom ska kunna knyta nya medarbetare som har en bred och bra kompetens och kunskap med sig, säger Bo Bengtsson som är vd för Sparbanken Skåne om satsningen.

Några dagar in på 2016 anställdes Erik Larsson, till vardags VD för Invest in Landskrona, som projektledare för projektet. Listan av företag som ville vara delaktiga i projektet växte på kort tid och när pilotomgången sjösattes i slutet på mars 2016 erbjöds praktikplatser på DSV, Haldex, Höganäs, IKEA IT, Lekolar, Lindab, Lindengruppen, LKF, Novo, Sparbanken Skåne, SWEP, Tetra Pak, Thule och Trelleborg. Arbetsförmedlingen ansvarade för matchningen av kandidater till praktikplatserna.
– Vi gick från idé till genomförande på mindre än fyra månader. Vi tyckte att det var viktigt att komma igång snabbt. Pilotomgången kommer att vara färdig i början av juli och vi har lärt oss massvis längs vägen. Dessa erfarenheter kommer vi att bygga vidare på i höst när vi erbjuder en andra omgång, säger Erik Larsson.

Deltagare på projektet

Undervisning på utbildningen ”Ekonomi för nyanlända akademiker”

EFL har satt ihop en skräddarsydd utbildning i svensk ekonomi för projektets deltagare som leds av EFL-medarbetarna Håkan Lagerquist och Jon Bertilsson tillsammans med kollegor från Ekonomihögskolan. Två kvällar i veckan á 4 timmar lär sig deltagarna om svensk ekonomisk historia, svensk ekonomi och institutioner, svensk handelsrätt och företagsekonomi ”med en svensk twist”. Utbildningens upplägg bygger på många av Ekonomihögskolans kompetenser och består av ett lärarlag representerandes olika ämnesinstitutioner på skolan.
– Målgruppen för utbildningen är nyanlända akademiker. De har alla gedigen utbildning från sina hemländer. Vårt mål är att sätta dem in i den svenska kontexten och ge dem kunskaper som är relevanta vid en anställning i ett svenskt företag, säger Håkan Lagerquist.
– Eftersom deltagarnas kunskaper i svenska varierar ges utbildningen på engelska, och praktiken bedrivs i huvudsak på arbetsplatser som antingen har engelska som koncernspråk eller har arbetsuppgifter för engelsktalande, fyller Erik Larsson i.

EFL_Anne-Marie_Palsson

Ann-Mari Pålsson, lektor i nationalekonomi, har ansvarat för utbildningens avsnitt om hur svensk ekonomi är uppbyggd

Ann-Mari Pålsson, lektor i nationalekonomi som ansvarar för utbildningens inledande avsnitt som handlar om hur svensk ekonomi är uppbyggd säger så här om sina erfarenheter:
– Jag fick äran att delta i detta projekt. Ordet ära är valt med flit. För det var verkligen en förmån att få träffa dessa ambitiösa, kunskapstörstande och målmedvetna unga människor.

Projektet har fått mycket positiv respons från alla inblandade aktörer och till hösten planeras en ny omgång.
– Integrationsprojektets andra omgång kommer att dra igång 27 oktober och pågå till slutet av februari 2017. Det finns plats för 25 nya praktikanter. Utöver de i projektet redan involverade företagen finns det plats för fler som vill ta praktikanter, säger Erik Larsson.

Mingel i samband med integrationsprojektets kick off

Mingel i samband med integrationsprojektets kick off i Sparbanken Skånes lokaler i Lund

Är ert företag eller organisation intresserade av att medverka i projektet? Välkomna att kontakta Erik Larsson på erik.larsson@efl.se, 0767-71 88 66

 

 

NÅGRA RÖSTER OM PROJEKTET

magnus_welander_thule_group”Med de utmaningar som samhället står inför idag att snabbt integrera nyanlända så är det viktigt för oss alla att vara med och skapa möjligheten för människor att komma in en arbetsvardag. Eftersom vi säljer våra produkter i 139 länder och har engelska som koncernsspråk så kan vi själva dessutom direkt få mycket nytta av att erbjuda praktikplatser till kompetenta människor från andra länder.”

Magnus Welander, CEO, Thule


EFL_1101_150x150px”The EFL education program for newly arrived academics has given me a great opportunity to gain knowledge and experience to integrate in the best way possible in the Swedish work environment. Through EFL I am learning about the Swedish business and culture. Moreover the internship at Lindab is giving me a great experience in team work, project management and business excellence. I am very thankful for getting this unique opportunity.”

Charbel Tawk, deltagare på kursen och praktikant på Lindab


EFL_4660_Henrik_Lundgren_100x100px”Att ha ett nätverk är viktigt på den svenska arbetsmarknaden. Med vårt integrationsprojekt hjälper vi deltagarna att skaffa sig kontakter och referenser i det sydsvenska näringslivet samt en förståelse för hur Sverige fungerar och varför, saker som vi tror kommer att vara till stor hjälp för dessa akademiker för att få sitt första svenska jobb.”

Henrik Lundgren, VD, EFL


EFL_MRS_C_Jon_Bertilsson_3489_100x100px”Det har varit en ynnest att få träffa och undervisa de nyanlända högutbildade deltagarna inom ramen för vårt integrationsprojekt. Deltagarna har visat stort engagemang och en stor nyfikenhet inför de olika ämnesområdena som berörs inom ramen för programmets undervisningsdel, speciellt när det handlar om den svenska kontexten och den svenska ekonomin. Detta är individer med både akademisk höjd och med erfarenhet samt kompetens från näringslivets olika delar, vilket har blivit tydligt under de undervisningstillfällen vi har haft. De kommer tveklöst att vara en värdefull tillgång både för svenska företag och för det svenska samhället i stort. Det är därför oerhört viktigt att vi ger dem chansen att visa vad de kan, så att de tillåts att bidra till vårt samhälle på flera olika plan.”

Jon Bertilsson, en av projektets två huvudansvariga lärare


EFL_Christian_Svensson_100x100px”Vi har definierat vår praktikant Charbel Tawk uppdrag på Lindab i ett assignment, att skriva en rapport om hur Lindabs projektmodell är implementerad i Lindabs Projektportfölj. Nästa vecka är han på utbildning i projektmodellen( i Prag)  och under hela maj fram  till början på juni ska han följa ett antal projektledare i projektkontoret för att analysera modell mot tillämpning”

Christian Svensson, Business Excellence Manager, Lindab AB och handledare för praktikanten Charbel Tawk.


EFL_MRS_C_Erik_Larsson_3429_100x100px”Det har varit otroligt kul och givande att att få jobba med projektet. Jag har genomgående blivit förvånad över hur otroligt kompetenta och drivna människorna i projektet är. I stort sett alla bolag som medverkar, har behövt anpassa och lägga till fler och betydligt mer komplicerade arbetsuppgifter. Vi har varit väldigt många olika intressenter inblandade, vilket har varit en förutsättning för att över huvud taget kunna göra ett projekt av denna typ på så kort tid. Detta har enbart varit möjligt eftersom alla inblandade har varit överens om att detta är något som verkligen behöver göras och att vi under vägen gemensamt får ta oss förbi de hinder som uppstår under resans gång”

Erik Larsson, EFLs projektledare för integrationsprojektet