Vad krävs för ett framgångsrikt styrelsearbete?

Matts Kärreman är forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och sedan många år även programansvarig för EFL:s Styrelseprogram. Matts har bl.a. skrivit boken Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska tillsammans med Martin Blom och Claes Svensson. Vi har ställt några frågor till Matts om vad som krävs för ett framgångsrikt styrelsearbete. 

Vad krävs för ett framgångsrikt styrelsearbete?

Matts Kärreman, forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och programansvarig för EFL:s Styrelseprogram. 

Matts Kärreman, forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och programansvarig för EFL:s Styrelseprogram.

Från ett forskningsperspektiv har vi belagt vad som krävs för att ett styrelsearbete ska leda till värdeskapande, och det är att ledamöter och styrelse lägger ner tid och visar engagemang i sitt styrelseuppdrag.

Där kan vi se studier som pekar på att styrelser där man lägger ner tid och har ett högt engagemang – de utvecklar också verksamheter på ett sätt som är signifikant bättre än när man inte lägger ner samma tid och visar samma typ av engagemang. Tillsammans med de kompetenser som finns i styrelsen, utgör detta de viktigaste komponenterna för framgångsrikt styrelsearbete.

Vilka är de viktigaste kompetenserna att ta in i sitt styrelseuppdrag?

Det finns många saker som är viktiga för en ledamot i ett styrelseuppdrag, men en basal förståelse för det juridiska är nödvändigt. Man måste nog också säga att en förståelse för de ekonomiska förutsättningarna i verksamheten är nödvändigt. Det betyder inte att man behöver vara vare sig juridisk expert eller någon slags ekonom eller CFO i första hand. Men man måste kunna förstå den typen av information som finns och man måste inse konsekvenserna av de beslut som fattas.

Vad är den vanligaste missuppfattningen kring att sitta i en styrelse?

Det EFL:s Styresleprogram förstärker är just det att tid, engagemang och förberedelser är centralt för att man ska få ett framgångsrikt styrelsearbete. De flesta som går programmet har nog den insikten från början men det är ganska tydligt att det förstärks och att man upplever att det ansvar man har är påtagligt.

Vilka är de vanligaste ”Aha-upplevelserna” som deltagarna får i EFL:s Styrelseprogram?

Aha-upplevelser är såklart olika för olika individer, men en väldigt vanlig reaktion är insikten om att styrelsens uppdrag är att verka för verksamhetens och bolagets bästa och inte företräda ett intresse. Det kanske inte är en nyhet för de flesta, men att vi betonar det så mycket brukar komma fram som en insikt som man värdesätter.


Är du intresserad av att veta mer om EFL:s Styrelseprogram?

Vänligen fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.