Framtidsanalys och strategiarbete för ledningsgrupper och styrelse

På EFL:s skräddarsydda halvdagsutbildning för styrelser och ledningsgrupper får ni, utöver förståelse för samhällsutvecklingen, även verktyg att kunna följa skeendet och koppla det till ert företag som utmynnar i er egen konkreta analys för er verksamhet.